ทิศทางนโยบายของผู้บริหาร

หน้าหลัก > เกี่ยวกับธนาคาร > คณะกรรมการ > ทิศทางนโยบายของผู้บริหาร

ทิศทางนโยบายของผู้บริหาร

ออมสินเผยแผนปี 2560 เดินหน้า 6 ทิศทาง “เศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการออม แก้ไขหนี้นอกระบบ ธนาคารผู้สูงวัย SMEs Start up และDigi-Thai Banking”