กระปุกออมสิน – Page 2 – Government Savings Bank

กระปุกออมสิน

กระปุกออมสิน

แบบ ๓-๑๒๑

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปหมีนั่งบนกระเป๋าเดินทาง ลักษณะหมีสีน้ำตาลใส่เสื้อสีน้ำเงินนั่งบนกระเป๋าเดินทางสีน้ำตาลเข้มขนาด ตัวมี สูง ๑๗.๕ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติกมีที่เปิด-ปิด ใต้กระเป๋า

แบบ ๓-๑๒๒

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปนกแพนกวิน ลักษณะเป็นรูปนกแพนกวินสีดำปากเหลือง ตาขาวมือไหว้หลัง สีขาว เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๖ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ขาทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๑๒๓

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปหมูสีแดงตัวใหญ่ ลักษณะเป็นหมูตัวใหญ่สีแดง เส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๔.๕ ซ.ม. ยาว ๓๒ ซม. สูง ๒๒ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ท้อง ทำด้วยพลาสติกใส มองเห็นภายในตัวหมู

แบบ ๓-๑๒๔

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ เป็นรูปเรือใบมีอักษรข้างเรือ “Shopbank of  Finland” ท้ายเรือมีอักษร “Shopbank of Finland Hss HEISINKI”  ลักษณะเป็นเรือใบตัวลำเรือสีขาวคาดฟ้า เรือสีดำเทาตั้งบนแท่นพลาสติกใส ขนาดลำเรือยาว ๒๒ ซ.ม กว้าง ๗ ซ.ม.ทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๑๒๕

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปเป็ดเล่นฮ๊อกกี้น้ำแข็ง มีอักษรที่ตัวเป็ด “SUOMI” ลักษณะเป็นรูปเป็ดใส่เสื้อสีขาวมีผมขาว สวมหมวกกันน๊อค สีน้ำเงิน ที่เสื้อมีอักษร SUOMI ไม้อ๊อกกี้สีน้ำตาล มีอักษร SAASTOPANKIT Skop ขนาดสูง ๑๗ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก มีที่เปิด-ปิดใต้ขา

แบบ ๓-๑๒๖

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปหีบสมบัติสีทอง มีอักษรข้างหีบ “caisse depargne geneve” ลักษณะเป็นรูปหีบสมบัติสีทอง ทำด้วยพลาสติกยาว ๑๐ ซ.ม. กว้าง ๖ ซ.ม สูง ๕.๕ ซ.ม. มีกุญแจอยู่ใต้กล่อง

แบบ ๓-๑๒๗

กระป๋องออมสินรูปนกฮูกสีแดงของประเทศเยอรมัน มีอักษร “Spareblikk PRIVAT BNNKEN”  ลักษณะทรงกลมสีแดงรูปนกฮูก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๓๑ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติก มีที่เปิด-ปิด อยู่ใต้นก

แบบ ๓-๑๒๘

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปหมูสีเขียวมีอักษร “Anendal o g  Omegns Spanekass” ลักษณะรูปหมูสีเขียวทำด้วยพลาสติก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๕ ซ.ม. ยาวหัวจรดหาง ๑๔ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ท้องหมู

แบบ ๓-๑๒๙

ระป๋องออมสินของประเทศอักกฤษ รูปรถขนเงิน มีอักษร “CAISSED’ EPARENE” ลักษณะเป็นรูปรถเงินสีส้ม – เหลืองมีรหัสเปิดหลังรถ

แบบ ๓-๑๓๐

กระป๋องออมสินของประเทศชันเดอร์แลนด์ สีฟ้า มีอักษร “SUNDERLAND SAVINGS BANK” ลักษณะรูปทรงเหลี่ยมมนสีฟ้า ทำด้วยพลาสติกและโลหะ กว้าง ๕.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดอยู่ใต้ฐาน

แบบ ๓-๑๓๑

กระป๋องออมสินของประเทศกรีซ รูปหีบน้ำเงินมีอักษร ข้างหีบ “TAXYAPOMIKOTAMIEYTHPIO” ลักษณะเป็นหีบสีน้ำเงินทำด้วยโลหะมีหูหิ้วขนาด ๗.๕ ซ.ม. ยาว ๑๑.๕ ซ.ม. สูง ๖.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

แบบ ๓-๑๓๒

กระป๋องออมสินของประเทศนิวซีแลนด์มีอักษรข้างกล่อง “WAIKATO SAVINGS BANK trusteebank” THE ONE FOR ALL YOUR BANKING NEEDS ลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมสีขาว ทำด้วยพลาสติก กว้าง ๔ ซ.ม. ยาว ๗ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. กว้าง ๔ ซ.ม. ยาว ๗ ซ.ม.สูง ๙ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๓๓

กระป๋องออมสินประเทศเยอรมัน รูปคนแต่เป็นตัวละคร “Nicki” ลักษณะเป็นรูปตัวละคร “Nicki” ใส่ชุดเอี๊ยมสีน้ำตาลเสื้อสีน้ำเงิน แขนข้างขาวมีอักษร “Bielefeld” ทำด้วยพลาสติก ที่มีเปิด-ปิดอยู่ใต้ขา

แบบ ๓-๑๓๔

กระป๋องออมสินของประเทศนิวซีแลนด์ รูปแมวสีแดง มีอักษร “WARGANUI SAVINGS BANK” ลักษณะเป็นรูปแมวสีแดงมีปลอกคอคาดตัวอักษรภาษาอังกฤษ  “PUT SOMETHING IN KITT” ทำด้วยพลาสติก

แบบ ๓-๑๓๕

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปตัวเม่น ลักษณะเป็นรูปตัวเม่นทำด้วย พลาสติกผสมยาง ตัวสีน้ำตาลอ่อนขนสีน้ำตาลปนส้ม หน้าแหลมสีขาว ขนาดวัดรอบตัว ๓๒ ซ.ม. สูง ๑๕ ซ.ม. มีที่เปิดใต้ขา

แบบ ๓-๑๓๖

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์รูปหมูมีอักษร “Spanebarken HEDARK” ลักษณะเป็นรูปหมูสีแดงมะเหมี่ยว ทำด้วยพลาสติก ขนาดรอบตัวหมู ๒๗ ซ.ม. ยาวหัวจรดหาง ๑๕ ซ.ม มีที่เปิด-ปิดใต้ท้อง

แบบ ๓-๑๓๗

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย เป็นรูปช้างสีเหลือง ข้างข้างมีอักษร “Get with the strength BANK COMMQNWEALTH” ลักษณะเป็นรูปช้างสีเหลือง ทำด้วยพลาสติก ขนาดวัดรอบตัวช้าง ๒๐.๕ ซ.ม. ยาวหัวจรดหาง ๑๓ ซ.ม

แบบ ๓-๑๓๙

กระป๋องออมสินของประเทศบราซิล ข้างกระป๋องมีอักษร “Caderreta da Caura” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องทำด้วยสังสะสี รอบกระป๋อง หุ้มด้วยกระดาษสีน้ำเงิน-ขาว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๑๐ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๔๐

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปทรงกระบอกสีเขียว มีอักษรสีทองพื้นดำ “Kreis-und Stadtspar hass Norden” ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสีเขียวทำด้วยโลหะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

แบบ ๓-๑๔๑

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปทรงกระบอก  มีอักษร “WINTER – SPAREN HERBST – SPAREN  SOMMER – SPAREN FRUHLING – SPAREN HAMBURGER SPARCASSE BON 1827” ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสีเขียวคาดส้ม รอบตัวกระป๋อง มีการเล่นของเด็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. ทำด้วยสังกะสี

แบบ ๓-๑๔๒

กระป๋องออมสินของประเทศเปรู รูปสมุดหนังสือสีแดง มีอักษร “BANCO POPULAR DEL PERU FUNDADO 1899” ลักษณะ เป็นรูปสมุดสีแดง ทำด้วยโลหะ มีที่เปิด-ปิด  ด้านหน้าขนาด กว้าง ๙ ซ.ม. ยาว ๑๒ ซ.ม. หน้า ๒.๔ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๔๓

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปตุ๊กตาหมีสีส้ม ลักษณะเป็นรูปตัวตุ๊กตาหมีสีส้มขนาดความสูง ๒๑ ซ.ม. ทำด้วยพลาสติกแข็งหุ้มด้วยสีส้ม มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

แบบ ๓-๑๔๔

กระป๋องออมสินของประเทศสเปน รูปกระป๋องมีอักษรบนฝา “CAJA DE DHORRO DE TOLEDO” ลักษณะ เป็นกระป๋องทรงกลม ทำด้วยสังกะสี มีรูปตัวสัตว์น้ำ หมุนรอบกระป๋อง เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๐ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๔๕

กระป๋องออมสินของประเทศสเปน สีเหลือง มีอักษร “Caja Postal” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องสีเหลือง เส้นผ่าศุนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. สุง ๑๑ ซ.ม. มีรูปตัวมิ๊กกี้เม้ารอบกระป๋อง

แบบ ๓-๑๔๖

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปตู้หยอดเหรีญ มีอักษรด้านหน้า “FAMLTE-SPARASSE” ด้านหลัง “STADTISCHE SPARKASSE BREMERHAVEN” ลักษณะเป็นกล่องโลหะสีทอง มีช่องหยอดเงินด้านหลัง ๖ ช่อง ขนาดกว้าง ๑๕ ซ.ม. ยาว ๒๒ ซ.ม. หน้า ๖.๕ ซ.ม. มีกุญแจเปิด-ปิด ด้านหลัง

แบบ ๓-๑๔๗

กระป๋องออมสินของประเทศอิตาลี รูปกระเป๋าถือ มีอักษร BANCO DISANTO SPIRITO FONDATO NEL IGOG Cap versato L30000.000 ลักษณะ เป็นรูปกระเป๋าถือมีหูถือทำด้วยโลหะสีเงิน มีรหัสใต้หูหิ้วเลข ๑๓๙๐๙ ขนาดกว้าง ๖๓๕ ซ.ม. ยาว ๙.๓ ซ.ม หนา ๕ ซ.ม. ทรงมน ใต้ฐานมีอักษร “PARMAA&FIGLI”

แบบ ๓-๑๔๘

กระป๋องออมสินของประเทศซูดาน รูปสี่เหลี่ยมแดง มีอักษร อาหรับ และภาษาอังกฤษ “SUDANESE SAVINGS BANK” ลักษณะ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมสีแดงส้ม ทำด้วยพลาสติก กว้าง ๙ ซ.ม. ยาว ๑๐ ซ.ม. หน้า ๔.๕ ซ.ม มีที่เปิด-ปิดใต้ฐานพร้อมกุญแจ

 

แบบ ๓-๑๕๐

กระป่องออมสินของประเทศออสเตรเลีย มีอักษร “START SAVING STATE BANK COMPUTER MONEY BOX”  ลักษณะ เป็นตู้คอมพิวเตอร์ทำด้วยพลาสติกสีน้ำเงิน ขนาดกว้าง ๘.๓ ซ.ม. สูง ๑๒ ซ.ม. หนา ๔.๗ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๕๑

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน มีอักษร “IMMER HINFEIN ”  “HAMBURGER SPARVASE VON 1827” ลักษณะ เป็นรูปทรงกระป๋องสีเขียวคาดดำมีรูปสัตว์รอบกระป๋อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. สุง ๗.๓ ซ.ม

แบบ ๓-๑๕๒

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันมีอักษร “Demoregens mat Fpoant De abenbs mat hett HAMBURGER SPARVASE VON 1827” ลักษณะ เป็นรูปทรงกระป๋องสีส้ม ตัวอักษรสีทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๗.๓ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๕๓

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน รูปลูกฟุตบอลมีอักษร “S” ลักษณะ เป็นรูปลูกฟุตบอลสีขาว-ดำ  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๔.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้ลูกฟุตบอล

แบบ ๓-๑๕๔

กระป๋องออมสินของประเทศฟินแลนด์รูปทรง กรวายมนสีทอง มีอักษร “KASSAKAAPPI OY  HELSINKI” ใต้ฐานลักษณะ รูปทรงกรวยมนสีทองทำด้วยโลหะ มีที่ใส่สตางค์ด้านบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ๗ ซ.ม. สูง ๗.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน

แบบ ๓-๑๕๕

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย มีอักษร “COMMONWEALTH SAVINGS BANK OF AUSTRALIA” ลักษณะ เป็นกระป๋องสังกะสี รูปตีกรอบกระป๋อง ขนาดกว้าง ๗.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. หนา ๕.๔ ซ.ม

แบบ ๓-๑๕๖

กระป๋องออมสินของประเทศไทยรูปช้างน้อยสีฟ้า ผลิตใน วันเด็กปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ลักษณะ เป็นรูปช้างน้อยสีฟ้านั่งยกขาอยู่บนแท่นมีข้อความที่แท่น “มั่นคง จริงใจ รับใช้สังคม”

แบบ ๓-๑๕๗

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปตู้ computer สีน้ำเงินมีอักษร DOING WELL COMPUTER MONEYBOX sbsa the Savings Bank of South Australia ลักษณะเป็นรูป computer สีน้ำเงินทำด้วยพลาสติกมีที่ใส่สตางค์ด้านบน ขนาดกว้าง ๘.๓ ซ.ม. สูง ๑๒.๓ ซ.ม. หนา ๔.๗ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๕๘

กระปุกออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปตู้ computer สีเหลือง มีอักษร “START SAVING COMPUTER MONEY BOX  sbsa The Savings Bank of South Australia” ลักษณะ เป็นรูปตู้ computer สีเหลือง ขนาดกว้าง ๘.๓ ซ.ม. สูง ๑๒.๓ ซ.ม. หนา ๔.๗ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๕๙

กระปุกออมสินของประเทศลักแซมเบอร์ก มีอักษร Spoerkeess Letrebuerg 1989-1990 ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สีขาว กว้าง ๗ ซ.ม.  ทำด้วยเซรามิค มีรูปวาด ปราสาทด้านหน้า ด้านหลังเป็นรูปปลา เด็กหญิงพิงบนหีบสมบัติ ผู้ชายยืนด้านหลังมีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน มีที่หยอดเงินด้านบน

แบบ ๓-๑๖๐

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน มีอักษร “KREISSPAKASE BIEIEFELD GEMEINSAME SPARDASSE FUR DEN LANDKREIS BIELEGELD UND DENSTADTDREIS BIELEFELD” ลักษณะ เป็นทรงกลมทำด้วยโลหะ เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม. สูง ๗.๕ ซ.ม. สีเงินรอบกระป๋องสีขาว มีตัวการ์ตูนล้อมรอบ มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน

แบบ ๓-๑๖๑

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปหีบสมบัติสีแดงมีอักษร “SOUTH WALES SAVINGS BANK LIMITED INCORPORATED IN SOUTH WALES”  ลักษณะเป็นรูปหีบสมบัติสีแดง ทำด้วยสังกะสี ขนาดกว้าง ๖.๒ ซ.ม. ยาว ๙ ซ.ม. สูง ๖.๒ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๖๒

กระป๋องออมสินของประเทศบราซิล รูปทรงกระบอกพลาสติกใสตั้งอยู่บนแท่น มีตัวอักษร “CAIXA ECONOMICA FEDERAL” ล้กษณะเป็นรูปทรงกระบอกทำด้วยพลาสติกใสมีที่ใส่สตารงค์ด้านบนตั้งอยู่บนฐานขนาดความกว้าง ๑.๕ ซ.ม. ตัวแท่งกระบอกสูง ๑๒.๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๖๓

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันสีเหลือง มีอักษร “Kreissparkasse Kunzeleau” ลักษณะรูปทรงกลมมนสีเหลืองเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม สูง ๗ ซ.ม. ทำด้วยโลหะ มีที่เปิด-ปิด อยู่ใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์อยู่ด้านบน

แบบ ๓-๑๖๔

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันสีส้ม มีอักษร EO tanst eian Bi-Ba-Bustremamnim unseem Haus hereemn Er ritelt sein Sacklein gimter sich Eo tangt on Bi-Ba-Butteman ลักษณะ เป็นรูปกระป๋องทำด้วยพลาสติกสีแดงมีรูปแซนตาคลอส แมวดำอยุ่รอบกระป๋อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด

แบบ ๓-๑๖๕

กระปุกออมสินของประเทศฟินแลนด์ รูปฺฮิปโปสีส้มมีอักษร “SPAARKAS CODEP” ลักษณะเป็นรูปอิปโปสีส้มทำด้วยพลาสติกความยาว ๑๕ ซ.ม. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบตัว ๒๗.๕ ซ.ม. มีกุญแจเปิด-ปิด ใต้ท้อง ที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๑๖๖

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปทรงกระป๋องมีอักษร “FERIENGLUCK DURCH SP AREN” ด้านบน“HAMBURGER SPARCASSE VON 1827” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องทำด้วยสังกระสีมีรูปรถไฟ เรือ เครื่องบิน รอบกระป๋องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๗ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๖๗

กระปุกออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปช้างสีน้ำเงินมีอักษร “COMMONWEALTH SAVINGS BANK” ลักษณะเป็นรูปช้างสีน้ำเงินทำด้วยพลาสติกความยาว หัวจรดหาง ๑๕ ซ.ม. เส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๑ ซ.ม. ที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๑๖๘

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันมีอักษรด้านบน “HAMBURGR SPARCASSE VON 1827” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องทำด้วยสังกะสีสีส้ม ตัวอักษร สีทอง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สุง ๗ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๖๙

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันรูปทรงกระป๋องมีอักษร “FERIENGLUCK DURCH SP AREN”ด้านบน “HAMBURGER SPARCASSE VON 1827”  ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องทำด้วยสังกระสีมีรูปรถไฟ เรือ เครื่องบิน รอบกระป๋องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๗ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๗๐

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมันด้านบนมีอักษร “SPARCASSE VON 1827 HAMBURGRE” ด้านล่างเหมือนด้านบน ลักษณะ เป็นกระป๋องทำด้วยสังกะสีรอบกระป๋อง มีรูปหมี กระรอก และต้นไม้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สุง ๗ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๗๑

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปทรงตู้ไปรษณีย์สีเขียว ลักษณะเป็นรูปตู้ไปรษณีย์ทำด้วยพลาสติกสีเขียว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ๗ ซ.ม. สูง ๑๐.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์อยู่ด้านหน้า

แบบ ๓-๑๗๒

กระปุกออมสินของประเทศลักแซมเบอร์ก มีอักษร “Caisse O’ Epargne De l’Etat 1978” ลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสทรงลูกเต๋า ทำด้วยเซรามิค สีขาวด้านบนเป็นรูปเด็กตรงซ่องใส่สตางค์ ด้านหน้าเป็นรูปปราสาทมีคน ๒ คนเดิน ด้านหลังเป็นรูปแม่นกขนาด ๗ x ๗ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน

แบบ ๓-๑๗๓

กระป๋องออมสินของประเทศบราซิล มีอักษร “Cadermeta da Caixa ” “CAIXA ECONOMICA FEDERAL” ลักษณะเป็นรูปทรงกระป๋องทำด้วยสังกะสีห่อหุ้มด้วยกระดาษสีขาวและน้ำเงิน เส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๓ ซ.ม. สูง ๑๐ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๑๗๔

กระป๋องออมสินของประเทศแคนาดา รูปทรงแจกันมีอักษร “CAJADE AHORROS DE GAN” “GRANADA 1967”ลักษณะ เป็นรูปทรงแจกันทำด้วยเซรามิคสีขาวมีลวดลายสีน้ำเงินปากขวดแตก

แบบ ๓-๑๗๕

กล่องออมสินของประเทศสหรัฐอเมริกา รูปกระเป๋าทำด้วยกระดาษ มีอักษร “FUNDS FOR FUN” ลักษณะเป็นกล่องกระดาษรูปกระเป๋าถือทำด้วยกระดาษแข็ง สีเหลืองมีลวดลายยาว ๑๑ ซ.ม. สูง ๗ ซ.ม. กว้าง ๕ ซ.ม. ที่ใส่สตางค์อยู่ด้านบนข้าง ๆ กระเป๋า

แบบ ๓-๑๗๖

กระป๋องออมสินของประเทศศรีลังกา รูปหม้อแขกสีเขียว มีอักษร “NATIONAL SAVINGS BANK” อยู่บนช่องใส่สตางค์ ลักษณะรูปกลมสีเขียว ทรงหม้อแขก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๒ ซ.ม. วัดจากปากถึงฐาน ๑๕ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๗๗

กระป๋องออมสินของประเทศสเปน สีเหลือง มีอักษร Caja Pastal ลักษณะ เป็นรูปทรงกระป๋องทรงกลมทำด้วยสังกระสี สีเหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖.๕ ซ.ม สูง ๑๑ ซ.ม. สีเหลือง มีรูปการ์ตูนมิกกี้เม้าส์รอบกระป๋อง

แบบ ๓-๑๗๘

กระป๋องออมสินประเทศออสเตรเลีย รูปตู้คอมพิวเตอร์ สีเขียว มีอักษร “THE SAVINGS BANK OF SOUTH AUSTRALIA” ลักษณะเป็นคอมพิวเตอร์ทำด้วยพลาสติก สีเขียว ขนาดกว้าง ๘.๓ ซ.ม. สุง ๑๒.๕ ซ.ม. หนา ๔.๘ ซ.ม.

แบบ ๓-๑๗๙

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รุปช้างสีชมพูมีอักษร “COMMEONWEALTH SAVINGS BANK”

แบบ ๓-๑๘๐

กระป๋องออมสินของประเทศเยอรมัน มีอักษร “SPARCASSE VON 1827 HAMBURGER” ลักษณะเป็นกระป๋องทำด้วยสังกะสีสีน้ำตาลมีรูปสัตว์รอบกระป๋อง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. ๗ ซ.ม. มีที่หยอดสตางค์อยู่ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๑

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปทรงกลมสูงสีน้ำเงิน มีอักษร “State Bank of Victoria” ลักษณะรูปทรงกลมสูง สีน้ำเงินทำด้วยสังกะสี สีเหลือง ขนาดกว้าง ๖. ซ.ม. ยาว ๘.๓ ซ.ม. มีทีเปิด-ปิดใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๒

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปทรงตึกมีอักษร “The Savings Bank of S.A. ” (ด้านหน้า) และ “The Savings Bank of south Australia” (ด้านข้าง) ลักษณะเป็นรูปทรงตึกสูง ทำด้วยสังกะสี สีเหลือง ขนาดกว้าง ๖ ซ.ม. ยาว ๘.๓ ซ.ม. สูง ๑๐.๓ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๓

กระป๋องออมสินของประเทสออสเตรเลีย รุปทรงตึก สีน้ำเงิน มีอักษร “C.B.S. Savings Bank Limiter” ลักษณะ เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม สีน้ำเงิน รูปตึกสีทอง ทำด้วยสังกะสี ขนาดกว้าง ๖ ซ.ม. ยาว ๘.๓ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๔

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปช้างสีเขียว มีอักษร “Commonwealtn Savings Bank” ลักษณะเป็นรูปช้างสีเขียว ทำด้วยพลาสติก ขนาดหัวจรดหาง ๑๔ ซ.ม. สูง ๘ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบนตัวช้าง

แบบ ๓-๒๐๕

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปคนยืน ลักษณะเป็นรูปคนยืน (ทรงกลม) ทำด้วยไม้ต่างตัวด้วยเสื้อคลุมสีดำ,เสื้อสีเหลีอง-ขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๗.๓ ซ.ม. สูง ๑๕.๘ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐานมีที่ใส่สตางค์ด้านบน ๗.๓ ซ.ม. สูง ๑๕.๘ ซ.ม มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐานมีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๖

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปหมียืนบนแท่นมีอักษร “Take ME When Full To Any Branch of The Savings Bank of S.A.” ลักษณะ เป็นรูปหมีสวมหมวก ยืนอยู่บนแทน ทำด้วยพลาสติก สีน้ำเงิน ขนาดฐานกว้าง ๔ ซ.ม. ยาว ๖.๕ ซ.ม. สูง ๒๑ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

แบบ ๓-๒๐๗

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปทรงบ้านสุนัขมีอักษร “Issued by The Savings Bank of South Australia” ลักษณะ เป็นรูปทรงบ้านสุนัข ทรงสี่เหลี่ยม (ทำด้วยสังกะสี) หลังคาสีส้มต้วบ้านสีเหลือง ขนาดกว้าง ๘.๕ ซ.ม. ยาว ๙ ซ.ม. สูง ๙.๘ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้บ้าน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน (หลังคา) บ้านด้านข้างมีป้ายเขียน Mickey’s Mouseke Bank

แบบ ๓-๒๐๘

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปทรงกลมมีอักษร “The Rel Bank W.A’s Own Bank” ลักษณะ รูปทรงกระป๋องมีรูปป่าไม้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๗.๗ ซ.ม. สูง ๘.๘ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๐๙

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลียรูปจิงโจ้ สีน้ำตาล มีอักษร “Kepp one jump Ahead Bank CBC” ลักษณะ เป็นรูปจิงโจ้ ทำด้วยพลาสติก ฐานกว้าง ๗ ซ.ม.ยาว ๑๒ ซ.ม. สูง ๑๔.๘ ซ.ม.

แบบ ๓-๒๑๐

กระป๋องออมสินของประเทศออสเตรเลีย รูปรถไฟสีแดง ลักษณะ เป็นรูปรถ หัวรถไฟไอน้ำสีแดง กว้าง ๘-๑๑.๕ ซ.ม. สูง ๘.๕ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐานมีที่ใส่สตางค์ด้านบนโบกี้

แบบ ๓-๒๑๑

กระป๋องออมสินของประเทศฝรั่งเศสรูปหมูนอนหลับมีอักษร “Love” ข้าง ตัวหมู ลักษณะเป็นรูปหมูสีเหลืองนอนหลับ วัสดุทำด้วยปูนพลาสเตอร์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๙ ซ.ม. ยาว ๑๗ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบนตัวหมู

แบบ ๓-๒๑๒

กระป๋องออมสินของประเทศฝรั่งเศสรูปกระเป๋าถืม (เหล็ก) มีอักษร “Caisse De’pargne Et Depre’voyange Paris 9. Rue Coo-H ron Et 19. Rue Due’Louver” ลักษณะ เป็นรูปทรงกระเป๋าถือมีหู ทำด้วยเหล็กสีดำ ขนาดกว้าง ๕.๘ ซ.ม. มีที่เปิดใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านหัว

แบบ ๓-๒๑๓

กระป๋องออมสินของประเทศฝรั่งเศสรูปทรงถ้วยรางวัล สีขาว ลักษณะเป็นรูปทรงถ้วยรางวัลสีขาว ทำด้วยเซรามิค ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ๙ ซ.ม. ฝาด้วยกว้าง ๑๔ ซ.ม สูงจากฐานถึงยอด ๒๐.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๑๔

กระป๋องออมสินของประเทศเบลเยี่ยมรูปทรงกระบอก สีแดง มีอักษร C.G.E.R.L’Eparcne De Chacun Profile A Tous ลักษณะ เป็นรูปทรงกระบอกสีแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๑๕

กระป๋องออมสินของประเทศเบลเยี่ยมรูปทรงกระบอก สีแดง มีอักษร C.G.E.R.L’Eparcne De Chacun Profile A Tous ลักษณะเป็นรูปทรงกระบอกสีแดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔.๕ ซ.ม. สูง ๙ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๑๖

กระป๋องออมสินของประเทศเนเธอร์แลนด์ รูปกระเป๋าถือทรงกลม มีอักษร “Spaar Bank Voor De Stad Amsterdam” สีดำรอบโลโก้ตัวผึ้ง ภายในวงกลม และรังผึ้ง ลักษณะ เป็นรูปทรงกระเป๋าถือสีดำหู ทำด้วยโลหะ ขนาดกว้าง ๕.๒ ซ.ม. ยาว ๙.๒ ซ.ม. สูง ๖ ซ.ม. ยาว ๙.๒ ซ.ม. มีที่เปิด-ปิดใต้ฐาน มีหมายเลข ๐๓๖ มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

แบบ ๓-๒๑๗

กระป๋องออมสินของประเทศเนธอร์แลนด์รูปทรงกระเป๋าถือสีน้ำเงิน มีอักษร “Gemeente spaar Bank Vanmaastrich” สีทองภายในวงกลม ลักษณะเป็นรูปทรงกลม กระเป๋าถือ มีหู ทำด้วยโลหะ ขนาดกว้าง ๕ ซ.ม. ยาว ๙.๒ ซ.ม. มีหมายเลยใต้ฐาน เลข ๔๗๗๒ มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

แบบ ๓-๒๑๘

กระป๋องออมสินของประเทศเนเธอร์แลนด์รูปกระเป๋าถือ มีอักษร “Spaar Bank Vooe De Stad Amsterdam” ลักษณะเป็นรูปทรงกระเป๋าถือมีหูจับ ทำด้วยโลหะสีดำ ขนาดกว้าง ๖ ซ.ม. ยาว ๑๐.๕ ซ.ม. สูง ๗.๕ ซ.ม. ใต้ฐานมีที่เปิด-ปิด มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

แบบ ๓-๒๑๙

กระป๋องออมสินของประเทศเนเธอร์แลนด์รูปกระเป๋าถือทรงกลม มีอักษร “Spaar Bank Vooe De Stad Amsterdam” ลักษณะเป็นรูปกระเป๋าถือมีหูหิ้วทรงกลม ทำด้วยโลหะสีดำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๙.๔ ซ.ม. สูง ๖ ซ.ม. ใต้ฐานมีหมายเลข ๑๒๓๘๓ มีที่เปิด-ปิด มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

แบบ ๓-๒๒๐

กระป๋องออมสินของประเทศเนธอร์แลนด์ รูปกระเป๋าถือ มีอักษร “Nutsspaar Bank Driebergen” ลักษณะเป็นรูปกระเป๋าถือสีเงินมีหูถือ ขนาด ๕.๒ ซ.ม. ยาว ๙.๕ ซ.ม. สูง ๖.๔ ซ.ม. ใต้ฐานมีหมายเลย ๖๙๓๓ มีที่เปิด-ปิด ใต้ฐาน มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๒๑

กระป๋องออมสินของประเทศเนเธอร์แลนด์หมูตัวเล็กสีเขียว มีอักษร “Spaar Bank Te Rotterdam” ลักษณะเป็นรูปหมูสีเขียว(ตัวเล็ก) ทำด้วยพลาสติก ขนาดยาว ๑๐.๕ ซ.ม. กว้าง (อ้วน) วัดโดยรอบ ๑๐.๗ ซ.ม.

แบบ ๓-๒๒๒

กระป๋องออสินของประเทศออลแลนด์ รูปทรงสี่เหลี่ยมน มีอักษร “Spar-u. Darlehnskasse e.g.m.u.h Schweiburgi.o Gunter Wanger Blechwerk” ลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมทรงมนสีดำ ทำด้วยโลหะขนาดกว้าง ๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านข้าง

แบบ ๓-๒๒๓

กระป๋องออมสินของประเทศสิงค์โปร์ รูปปั้นเด็กสีน้ำตาล ลักษณะเป็นรูปปั้นเด็กผู้หญิงแบมือ ทำด้วยปูนพลาสเตอร์ สีน้ำตาล มีพวกมาลัยดอกไม้คล้องคอ ขนาดสูง ๑๗.๕ ซ.ม. วัดจากฐานกว้าง ๑๓.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ด้านหน้า

แบบ ๓-๒๒๔

กระป๋องออมสินของประเทศสิงค์โปร์รูปต้นไม้ มีอักษร “Your National Saving Bank” ลักษณะ เป็นรูปต้นไม้ทำด้วยปูนพลาสเตอร์ กว้าง ๙.๕ ซ.ม. สูง ๑๔ ซ.ม (มีรูปกระต่ายอยู่ที่ใบ) มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๒๕

กระป๋องออมสินของประเทศสิงคโปร์รูปกระต่าย มีอักษร “Posb Bank” ที่กระเป๋า ลักษณะ เป็นรูปกระต่าย ทำด้วยเชรามิคสีขาวใส่สูทสีดำ หูกระต่ายแดง กางเกงสีดำคาดแดง หิ้วกระเป๋ะ มีอักษร “Posb Bank” มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๒๖

กระป๋องออมสินของประเทศสิงคโปร์รูปโถใส่ขนม มีอักษรใต้ฐาน “Potteoy Mart” “Your National Savings Bank” (ข้าง โถ) ลักษณะ เป็นรูปโถใส่ขนม (เม็ดอัลม์อล) ทรงกลมสีขาวคาดลาดเส้นสีแดง ทำด้วยเซรามิคข้างโถมีรูปกระต่ายถือลูกอัลมอนด์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๙.๕ ซ.ม. สูง ๑๓ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๒๗

กระป๋องออมสินของประเทศสิงคโปร์รูปบ้าน มีอักษร “Your National Savings Bank” ลักษณะเป็นรูปบ้านทำด้วยเซรามิค ตัวบ้านสีขาว หลังคาสีน้ำตาล ด้านหน้ามีรูปกระต่างนั่งข้างถุงเงิน ขนาดกว้าง ๙.๘ ซ.ม. ยาว ๑๑ ซ.ม. สูง ๑๕.๓ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบนหลังคาบ้าน

แบบ ๓-๒๒๘

กระป๋องออมสินของประเทศสิงคโปร์รูปบ้านทรงกลมมีอักษร “Save Now Save Wisely ”(ด้านบน) Your National “ (ลูก กุญแจ) Saving Bank (ด้านล่าง) ลักษณะ เป็นรูปทรงกลมบ้านทรงกลมสีขาว ทำด้วยเซรามิค มีรูปกระต่ายถือขนมอยู่ด้านหน้า ขนาดฐานกว้าง ๘ ซ.ม. ยาว ๑๐๘ ซ.ม. ตัวทรงกลม กว่าง ๑๓ ซ.ม. กว้าง ๘ ซ.ม. สูง ๑๗.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๒๙

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตาแบกถุงเงิน มีสติ๊กเกอร์ติดอยู่ด้านล่าง มีอักษร “Mushi Produgtions” ลักษณะ เป็นตุ๊กตาแบกถุงเงิน ทำด้วยเซรามิคสีดำ ชมพู แดง ขนาดฐานกว้าง ๔.๕ ซ.ม. ยาว ๖.๒ ซ.ม. สูง ๔.๗ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

แบบ ๓-๒๓๐

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตาการ์ตูนกระรอกตัวเมีย ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตาการ์ตูนกระรอกตัวเมียผูกโบว์สีชมพูเสื้อ สีชมพู (กระโปรง) จุดขาวรองเท้าสีแดง ทำด้วยยาง มีที่ใส่สตางค์ด้านล่าง

แบบ ๓-๒๓๑

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปเป็ดยืนอยู่บนหีบสมบัติมีอักษรภาษา ญี่ปุ่นด้านหน้า ด้านหลัง ลักษณะเป็นรูปเป็ดยืนอยู่บนหีบสมบัติ ทำด้วยพลาสติกแข็งสีเหลือง ขนาดกว้างหีบ ๔.๓ ซ.ม. ยาว ๖.๕ ซ.ม. สูงจากหีบ ถึงตัวเป็ด ๑๖ ซ.ม.

แบบ ๓-๒๓๓

กระป๋องออมสินของญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ สีเขียว (ผู้ชาย) ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ (สีเขียว) ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๑๖.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

แบบ ๓-๒๓๔

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้สีแดง (ผู้หญิง) ลักษณะ เป็นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้สีแดงลวดลายทรงกลม มีปิ่นปักผมสีส้ม รูปร่างทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๓ ซ.ม. สุง ๑๖.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

แบบ ๓-๒๓๕

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม่สีแดง (ผู้หญิง) ลักษณะ เป็นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ลวดลายสีแดง มีปิ่นปักผมสีแดง รูปร่างทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม. สุง ๑๖.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

แบบ ๓-๒๓๖

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ สีแดง-น้ำเงิน (ผู้หญิง) ลักษณะ เป็นตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ลวดลาย แดง-น้ำเงินทรงกลมมีปิ่นปักผมสีน้ำตาล จุดขาว เส้นผ่านศุนย์กลาง ๖ ซ.ม. สูง ๑๖.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

แบบ ๓-๒๓๗

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นลูกฟุตบอล (สีขาว) ลักษณะเป็นรูปลูกเทนนิสสีขาว ทำด้วยพลาสติก มีอักษร ภาษาญี่ปุ่นอยู่ใต้ช่องใส่เงิน ด้านบน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๓ ซ.ม.

แบบ ๓-๒๓๘

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นลูกฟุตบอล (สีขาว) ลักษณะ เป็นรูปลูกฟุตบอลสีขาว ทำด้วยพลาสติก มีอักษรภาษาญี่ปุ่นอยู่ใต้ช่องใส่เงิน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๖ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์ด้านบน

แบบ ๓-๒๓๙

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากระรอก (ตัวเมีย) ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตากระรอกตัวเมีย ทำด้วยพลาสติกสีเหลืองคาดส้ม ขนาด ๔.๕ ซ.ม. สูง ๘.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์บนศรีษะ

แบบ ๓-๒๔๐

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากระรอก (ตัวเมีย) ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตากระรอกตัวเมีย ทำด้วยพลาสติกสีเหลืองคาดส้ม ขนาด ๔.๕ ซ.ม. สูง ๘.๕ ซ.ม. มีที่ใส่สตางค์บนศรีษะ

แบบ ๓-๒๔๑

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากระรอก (ตัวผู้) ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตากระรอกตัวผู้ยืนอยู่บนแท่นสีเขียวประสานมือถือเม็ดอัล มอนด์ ทำด้วยพลาสติก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕ ซ.ม สูง ๙.๕ ซ.ม มีซ่องใส่สตางค์ด้านบนศรีษะ

 

แบบ ๓-๒๔๒

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตาเบสบอล มีอักษร “Mitsui” ลักษณะเป็นรูปตุ๊กตาผู้ชายเล่นเบสบอลสวมหมากสีฟ้า มีอักษร“M” เสื้อสีเขียว มีอักษร “Mitsui” หลังเสื้อมีเลข ๓ มือขวาถือไม้เบสบอล ลำน้ำตาลใส่รองเท้าสีดำ ขนาดกว้าง ๑๐.๓ ซ.ม สูง ๒๓.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ที่หมวกแก๊ปด้านบน

แบบ ๓-๒๔๓

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตุ๊กตากิโมโน (ผู้ชาย) ลักษณะ เป็นรูปตุ๊กตากิโมโน ทำด้วยไม้ทรงกลม มีลวดลาย เสื้อสีขาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๖ ซ.ม สุง ๑๖.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ด้านหลัง

แบบ ๓-๒๔๔

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปม้า ลักษณะเป็นรูปม้า ทำด้วยปูนพลาสเตอร์สีขาว ตกแต่งด้วย ลักษณะเป็นรูปม้า ทำด้วยปูนพลาสเตอร์สีขาว ตกแต่งด้วย สีเขียว แสด ม่วง ดำ ขนาดความกว้างรอบตึก ๒๑.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์บนอานม้า

แบบ ๓-๒๔๕

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปตู้ไปรษณีย์ มีอักษร “Post” ใต้ช่องใส่เงิน ลักษณะเป็นรูปตู้ไปรษณีย์ ทำด้วยพลาสติกสีแดง ทรงกลม ขนาดเส้นผ่านศุนย์กลาง ๖ ซ.ม สูง ๑๑ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ ด้านหน้าตู้

แบบ ๓-๒๔๖

กระป๋องออมสินของประเทศญี่ปุ่นรูปเป็ด ลักษณะ เป็นรูปเป็ด ทำด้วยปูนพลาสเตอร์สีขาว มีจุดลาย จุดสีส้ม กลางตัว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรอบตัว ๒๗ ซ.ม ยาว ๙ ซ.ม ๑๑.๕ ซ.ม มีที่ใส่สตางค์ด้านบนหลังเป็ด

แบบ ๓-๒๔๗

กระป๋องออมสินของประเทศจีนรูปปราสาท ลักษณะ เป็นรูปปราสาททรงโดมสีเขียวยอดโดม ทำด้วยพลาสติกสีขี้ม้าเข้ม ตัวปราสาททำด้วยสังกะสีทรงกลมรอบตัวปราสาทมีรูปครอบครัว มีอักษรจีนใต้ฐาน ขนาดความกว้างรัศมี ๓.๕ ซ.ม สูงจากฐานถึงยอดเหรีญใต้ปราสาท

แบบ ๓-๒๔๘

กระป๋องออมสินของประเทศจีนรูปปราสาท ล้กษณะ เป็นรูปปราสาททรงโดมสีเขียวยอดโดม ทำด้วยพลาสติกสีขี้ม้าเข้ม ตัวปราสาททำด้วยสังกะสีทรงกลมรอบตัวปราสาทมีรูปครอบครัว มีอักษรจีนใต้ฐาน ขนาดความกว้างรัศมี ๓.๕ ซ.ม สูงจากฐานถึงยอดเหรียญใต้ปราสาท