วันออมแห่งชาติ – Government Savings Bank

หน้าหลัก > วันออมแห่งชาติ

วันออมแห่งชาติ

 

ออมสินวิถึใหม่ใส่ใจการออม 1

ธนาคารออมสิน จัดงานวันออมแห่งชาติ 2564 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ต้องใส่ใจการออม”

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลส่งเสริมการออม ประจำปี 2564 ได้แก่ รางวัลส่งเสริมการออมสำหรับธนาคารโรงเรียน รางวัลนักเรียนสุดยอดนักออม รางวัลเด็กดีของสังคม และรางวัลออมสิน 108 ปี อิ่มนี้เพื่อน้อง โดยมีตัวแทนโรงเรียนและนักเรียนเข้ารับรางวัลดังกล่าว ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ณ หอประชุมบุรฉัตร ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

ทั้งนี้ ธนาคารออมสินจัดกิจกรรมส่งเสริมการออมเนื่องในวันออมแห่งชาติ 31 ตุลาคม 2564 เชิญชวนพี่น้องประชาชน ฝากเงินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป พร้อมรับกระปุกออมสินวันออมแห่งชาติประจำปี 2564 เป็นที่ระลึก โดยเปิดลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ผู้ที่จองคิวสำเร็จจะได้รับ SMS ยืนยันให้ไปติดต่อฝากเงิน ณ สาขาธนาคารออมสิน ตามที่แจ้งความประสงค์ไว้ในการลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. – 2 พ.ย. 2564 เป็นต้นไป

249206389 4638858676178059 6870169561325725558 N

248919979 4638858682844725 5701789392513299264 N

248937794 4638858699511390 946906153238058204 N

249669721 4638858686178058 5481332771152985233 N

250257299 4638858672844726 932004342562699242 N

248275196 4638858696178057 2329996157923761440 N

248497322 4638858692844724 8055669061303432006 N

248826618 4638858679511392 6901701278588818196 N

Savings Day Final Poster 01

School

โครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) เป็นการจำลองธนาคารออมสินสาขาของธนาคารไว้ในสถานศึกษา ครู/อาจารย์และนักเรียน/นักศึกษา เป็นผู้ดำเนินงานด้วยตนเอง ผ่านระบบงานบริการธนาคารอินเตอร์เน็ตสำหรับลูกค้านิตบุคคล (บริการ GSB Corporate Internet Banking: COiB) ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือในการรับฝากเงิน ธนาคารออมสิน เป็นผู้สนับสนุนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ วัสดุสำนักงาน และอื่นๆ ที่มีความจำเป็นในการดำเนินงาน ธนาคารออมสินสาขาเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำดูแลอย่างใกล้ชิด ซึ่งดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ปี 2562

การจัดตั้งธนาคารโรงเรียนดิจิทัล ในปี 2564 สถาบันการศึกษาษาที่เข้าร่วมเป็นธนาคารโรงเรียนดิจิทัล จะได้รับการสนับสนุนในส่วนของเงินทุนประเดิมอุปกรณ์คอมพวิเตอร์ วัสดุสำนักงานที่ใช้ในการดำเนินงาน เงินขวัญถุงสำหรับนักเรียนเปิดบัญชีใหม่ เงินสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนฯ และอื่นๆ

 

แผนขยายธนาคารโรงเรียนดิจิทัล(GSB Digital School Bank) ประจำปี 2564

ปรับธนาคารโรงเรียนรูปแบบเดิมและสถาบันการศึกษาใหม่ให้เป็นธนาคารโรงเรียนดิจทัล 50 แห่ง เปิดบัญชี 50,000 บัญชี

เงินสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เงินทุนประเดิม ให้กับโรงเรียนเฉลี่ย แห่งละ 100,000 บาท

ให้เงินขวัญถุง 100 บาท/คน จำนวน 1000 คน ต่อโรงเรียน เงินสนับสนุนนักเรียนที่ปฏิบัติงานธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

 

สถาบันการศึกษาที่เป็นธนาคารโรงเรียนดิจิทัล จำนวน 6 แห่ง ดังนี้

ลำดับ สถานศึกษา ระดับที่เปิดสอน หน่วยงานต้นสังกัด
1 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี ปวช.
ปวส.
สอศ.
2 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช มัธยม 1-6 สพฐ.
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม ปวช.
ปวส.
สช.
4 วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก ปวช.
ปวส.
สอศ.
5 โรงเรียนสตรีชัยภูมิ มัธยม1-6 สพฐ.
6 วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ปวช.
ปวส.
สอศ.

 

แผนขยายธนาคารโรงเรียนดิจิทัล (GSB Digital School Bank) ประจำปี 2565

ปรับธนาคารโรงเรียนรูปแบบเดิมและสถาบันการศึกษาใหม่ 400 แห่ง เปิดบัญชี 200,000 บัญชี

– เงินสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เงินทุนประเดิม ให้กับโรงเรียนเฉลี่ย แห่งละ 100,000 บาท

– เงินสนับสนุนทุนการศึกษา เฉลี่ย 50,000 บาท/แห่ง

– เงินสนับสนุนให้ก้บผู้ปฏิบัตงานธนาคารโรงเรียนดิจิทัล

 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัลสำหรับนักเรียน/นักศึกษา

1

 

ขั้นตอนการทำงานโครงการธนาคารโรงเรียนดิจิทัลสำหรับสถาบันศึกษา

สถาบัน