บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > บลจ.ที่ธนาคารเป็นตัวแทน > บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด

ประเภทกองทุน : ตลาดเงิน
กองทุนเปิดเค บริหารเงิน (K-CASH)
กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY)
ประเภทกองทุน : ตราสารหนี้
กองทุนเปิดเค แพลน 1 (K-PLAN1)
กองทุนเปิดเค หุ้นกู้ (K-CBOND)
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ (K-FIXED)
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF)
กองทุนเปิดเค เอสเอฟ พลัส (K-SFPLUS)
กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY)

ประเภทกองทุน : ผสม
กองทุนเปิดเค ไลฟ์สไตล์ 2520 (K-2520)
กองทุนเปิดเค แพลน 2 (K-PLAN2)
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตร (K-FEQ)
กองทุนเปิดเค แพลน 3 (K-PLAN3)

ประเภทกองทุน : ตราสารทุน
กองทุนเปิดเค สตาร์ หุ้นทุน-A ชนิดรับซื้อคืนอัตโนมัติ (K-STAR-A(R))
กองทุนเปิดเค หุ้นทุน (K-EQUITY)
กองทุนเปิดเค หุ้นปันผล (K-VALUE)
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 (K-SET50)
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุน (K-MIDSMALL)

ประเภทกองทุน : หมวดอุตสาหกรรม
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจพลังงาน (K-ENERGY)
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจเทคโนโลยีและการสื่อสาร (K-ICT)
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นธุรกิจธนาคาร (K-BANKING)

ประเภทกองทุน : ต่างประเทศ
กองทุนเปิดเค โกลบอล บอนด์ (K-GB)
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน (K-GHEALTH)
กองทุนเปิดเค ดัชนีหุ้นอินเดีย (K-INDX)
กองทุนเปิดเค ญี่ปุ่น หุ้นทุน (K-JP)
กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D))
กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน (K-CHINA)
กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุน (K-INDIA)
กองทุนเปิดเค ยูเอสเอ หุ้นทุน ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USA-A(D))
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุน (K-EUROPE)
กองทุนเปิดเค เอเชียน สมอลเลอร์ หุ้นทุน (K-ASIA)
กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA)
กองทุนเปิดเค ออยล์ (K-OIL)
กองทุนเปิดเค โกลด์-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-GOLD-A(D))
กองทุนเปิดเค อาเซียน อีโคโนมิค คอมมูนิตี้ หุ้นทุน (K-AEC)

ประเภทกองทุน : RMF
กองทุนเปิดเค พันธบัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGBRMF)
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้เพื่อการเลี้ยงชีพ (KFIRMF)
กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้นเพื่อการเลี้ยงชีพ (KSFRMF)
กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGARMF)
กองทุนเปิดเค บาลานซ์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KBLRMF)
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEQRMF)
กองทุนเปิดเค หุ้นทุนบริพัตรเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFLRMF)
กองทุนเปิดเค เซ็ท 50 เพื่อการเลี้ยงชีพ (KS50RMF)
กองทุนเปิดเค ยูโรเปียน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KEURMF)
กองทุนเปิดเค เจแปน หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KJPRMF)
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KGHRMF)
กองทุนเปิดเค Mid Small Cap หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ (KMSRMF)
กองทุนเปิดเค โกลด์เพื่อการเลี้ยงชีพ (KGDRMF)