เปิดใช้บริการ Shopping Online

 

 

วิธีเปิดใช้บริการ Shopping Online

บัตรเดบิต ออมสิน ที่มีสถานะบัตรปกติ (Active)

 

Active Debit Card

 

สมัครบัตร ก่อน 1 เม.ย.65

ผู้ถือบัตรสามารถติดต่อขอใช้บริการ Shopping Online ได้ 2 ช่องทาง

  • ช่องทางที่ 1 : GSB Contact Center โทร. 1115 / 02-299-8555
  • ช่องทางที่ 2 : ธนาคารออมสินสาขา (ทุกสาขา)

เอกสารประกอบ

  • บัตรประจำตัวประชาชน
  • สมุดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ที่เป็นบัญชีที่ใช้คู่กับบัตรเดบิต
  • บัตรเดบิต (บัตรที่ขอเปิดหรือปิดการใช้บริการธุรกรรมออนไลน์ฯ)

 

สมัครบัตร หลัง 1 เม.ย.65

ใช้บริการ Shopping Online ได้ทันที !

 

อย่าลืม เช็คเบอร์มือถือ

ผู้ถือบัตรต้องใช้หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เพื่อรับ OTP (One time Password)  เพื่อใช้ยืนยันตัวตนสำหรับการทำรายการ Shopping Online  ดังนั้น หมายเลขโทรศัพท์ฯ ของผู้ถือบัตรต้องตรงกับข้อมูลที่ให้ไว้กับธนาคาร

กรณีหมายเลขโทรศัพท์ฯ ไม่ตรงกับข้อมูลที่เคยให้ไว้กับธนาคาร ผู้ถือบัตรจะไม่สามารถรับ OTP ได้ ผู้ถือบัตรสามารถขอเปลี่ยนหมายเลข โทรศัพท์ฯ ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสิน (ทุกสาขา)