วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

สลากออมสินพิเศษผ่านตู้ ATM ออมสิน

 • ใช้บริการผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ของธนาคารออมสินได้ทั่วประเทศ
 • ทำรายการผ่านหน้าจอตามขั้นตอน ระบบจะหักบัญชีตามมูลค่าสลากที่ซื้อ พร้อมกับค่าธรรมเนียมและจะแสดงรายละเอียดพร้อมหมายเลขสลากในใบบันทึกรายการ
 • สามารถตรวจสอบยอดฝากสลากคงเหลือผ่านตู้ ATM ได้ทันที
 • สามารถติดต่อลงทะเบียนการใช้บริการได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
 • เป็นผู้ถือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดคู่กับบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกของธนาคารออมสิน
 • มีทะเบียนสลากอยู่ในสาขาเดียวกับบัญชีเงินฝาก และต้องเป็นทะเบียนบุคคลธรรมดาในชื่อของตนเอง
 • ตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่ทำรายการซื้อสลาก
 • ตั้งแต่ เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ทุกวัน งดให้บริการในวันที่ออกรางวัลสลาก
 • ไม่เกิน 100,000 บาทต่อวัน
 • ค่าสมัครใช้บริการ (ฟรีค่าธรรมเนียม)
 • ค่าบริการรับฝากสลากและจัดส่งสลาก คิดค่าบริการครั้งละ 50 บาท ต่อรายการ (คิดอัตราเท่ากันทั่วประเทศ)
Skip to content