ช่องทางบริการ – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

หน้าหลัก > ลูกค้าบุคคล > กองทุน > ช่องทางบริการ

ช่องทางบริการ

ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามได้ที่สาขาธนาคารออมสิน ที่ให้บริการหน่วยลงทุน

22222 333

GSB Call Center 1115
ที่อยู่ : ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 470 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
เว็บไซต์ : www.gsb.or.th

*ช่องทาง MyMo MyFund ให้บริการหน่วยลงทุนจาก บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน) เท่านั้น