การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

พระราชกฤษฎีกา

พระราชกฤษฎีกา

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดกิจการอันพึงเป็นงานธนาคารออมสิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดอันพึงเป็นงานธนาคารออมสิน พ.ศ. 2491

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2504

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2505

  • พระราชกฤษฎีกากำหนดธุรกิจธนาคารออมสิน พ.ศ. 2512

Skip to content