การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

  • รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565

  • รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564

  • รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

  • รายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562

Skip to content