แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ – Government Savings Bank

หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > การบริหารเงินงบประมาณ > แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ