รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ – Government Savings Bank

หน้าหลัก > การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส > การบริหารงาน > รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563

  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562