การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565

  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564

  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563

  • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2562

Skip to content