GSB Salak – ธนาคารออมสิน

ผลิตภัณฑ์สลากออมสิน

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

GSB Salak

Sorry, this entry is only available in Thai.

เป็นรูปแบบหนึ่งของการออมเงิน โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือน ครบกำหนดได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยแบบคุ้มแล้วคุ้มอีก ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษและเอกลักษณ์เฉพาะของสลากออมสิน มารู้จักกับสลากออมสินดังนี้

สลากออมสิน
ออมสนุก ลุ้นโชค

สลากออมสินรูปแบบต่างๆ

ซื้อสลากออมสินพิเศษ ตั้งแต่งวดที่ 117 เป็นต้นไป ( เริ่มจำหน่ายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 )

ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่ เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของผู้ฝาก