พื้นที่ให้บริการ 3 – Government Savings Bank

วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

พื้นที่ให้บริการ 3

รายชื่อจังหวัด :  พิษณุโลก , ตาก , อุตรดิตถ์ , กำแพงเพชร , สุโขทัย , เชียงใหม่ , ลำพูน , เชียงราย , ลำปาง , พะเยา , แพร่

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 7

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 557081
ที่อยู่ : (สาขาท่ามะปราง) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

พิษณุโลก

โทร. 02-2998000 ต่อ 557081
ที่อยู่ : (สาขาท่ามะปราง) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 262/53 ถ.บรมไตรโลกนารถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ตาก

โทร. 02-2998000 ต่อ 557071
ที่อยู่ : (สาขาตลาดพาเจริญ) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 7/9 ถ.ชิดลม ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก 63110

อุตรดิตถ์

โทร. 02-2998000 ต่อ 557071
ที่อยู่ : (สาขาอุตรดิตถ์) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 212/9 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

กำแพงเพชร

โทร. 02-2998000 ต่อ 557101
ที่อยู่ : (สาขานครชุม) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 160/12 หมู่ที่ 5 ถนนพหลโยธิน ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000

สุโขทัย

โทร. 02-2998000 ต่อ 557111
ที่อยู่ : (สาขาสุโขทัย) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 94 ถนนสิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000

Email : Center.SME.Bis7@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 8

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 537012
ที่อยู่ : (สาขาเชียงใหม่) ภาค 8 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 4 หมู่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

เชียงใหม่

โทร. 02-2998000 ต่อ 537012
ที่อยู่ : (สาขาเชียงใหม่) ภาค 8 ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 4 หมู่ 5 ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000

ลำพูน

โทร. 02-2998000 ต่อ 537071
ที่อยู่ : (สาขากาดลำพูนจตุจักร) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 381/4-5 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000

ประตูช้างเผือก

โทร. 02-2998000 ต่อ 537091
ที่อยู่ : (สาขาประตูช้างเผือก) ชั้น 4 ธนาคารออมสิน 67/2 ถนนช้างเผือก ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

Email : Center.SME.Bis8@www.gsb.or.th

ศูนย์สินเชื่อธุรกิจลูกค้า SMEs 9

ธุรการ

โทร. 02-2998000 ต่อ 537021
ที่อยู่ : (สาขากลางเวียน) ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 491 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

เชียงราย

โทร. 02-2998000 ต่อ 537021
ที่อยู่ : (สาขากลางเวียน) ชั้น 1 ธนาคารออมสิน 491 ถนนอุตรกิจ ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ลำปาง

โทร. 02-2998000 ต่อ 547051
ที่อยู่ : (สาขาเกาะคา) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 441 ม.7 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130

พะเยา

โทร. 02-2998000 ต่อ 547061
ที่อยู่ : (สาขาดอกคำใต้) ชั้น 3 ธนาคารออมสิน 106 ม.3 ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 56120

แพร่

โทร. 02-2998000 ต่อ 547071
ที่อยู่ : (สาขาสูงเม่น) ชั้น 2 ธนาคารออมสิน 492 ม.1 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร่ 54130

Email : Center.SME.Bis9@www.gsb.or.th