บริการเงินตราต่างประเทศ

บริการทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 16:02 รอบที่ 5
เลือกดูย้อนหลัง
รอบที่
สกุลเงิน ธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
  ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์
USD 1-2 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :1-2 30.82 32.17
USD 5-20 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :5-20 31.21 32.21
USD 50-100 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา :50-100 31.60 32.25 31.71 31.81 32.11
AUD ดอลลาร์ ออสเตรเลีย 20.22 21.50 - - 21.409
CAD ดอลลาร์ แคนาดา 22.17 23.14 - - -
CHF ฟร้งก์ สวิสเซอร์แลนด์ 31.95 33.33 - - 33.307
CNY เรนมินบิ จีน 4.08 4.58 - - -
DKK โครน เดนมาร์ก 4.39 4.75 - 4.624 4.709
EUR ยูโร สหภาพยุโรป 34.17 35.19 34.307 34.415 35.132
GBP ปอนด์สเตอร์ลิง สหราชอาณาจักร 37.96 39.46 38.444 38.565 39.394
HKD ดอลลาร์ ฮ่องกง 4.00 4.20 - - -
JPY เยน ญี่ปุ่น 0.2908 0.3017 0.2921 0.2931 0.301
KRW วอนเกาหลีใต้ 0.0233 0.0295 - - -
MYR ริงกิต มาเลเซีย 6.69 7.54 - - -
NOK โครน นอรเวย์ 2.99 3.27 - 3.163 3.23
NZD ดอลลาร์ นิวซีแลนด์ 18.99 20.23 - - -
SEK โครนา สวีเดน 3.11 3.39 - 3.271 3.336
SGD ดอลลาร์ สิงค์โปร์ 22.03 22.85 - - 22.845
TWD ดอลลาร์ไต้หวัน 0.96 1.21 - - -
- (หน่วย : เงินบาทต่อ 1 หน่วยเงินตราต่างประเทศ)
- อัตราแลกเปลี่ยนข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คณะเดินทางที่ต้องการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษ โปรดติดต่อฝ่ายธุรกิจปริวรรต โทร 0 2299 8541 หรือ 0 2299 8000 ต่อ 010340,010335