บริการเงินตราต่างประเทศ

บริการทางการเงิน

อัตราแลกเปลี่ยนตามสกุลเงิน

สกุลเงิน
ระหว่างวันที่
ถึงวันที่
สกุลเงิน ระหว่างวันที่ 16/10/2019 ถึง 16/10/2019
สกุลเงิน ธนบัตรต่างประเทศ ธนาคารรับซื้อ ธนาคารขาย
  ราคารับซื้อ ราคาขาย ตั๋วเงิน/เช็ค สวิฟท์/โทรเลข ตั๋วเงิน/สวิฟท์
ไม่พบข้อมูล