ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการโอนเงินตราต่างประเทศ (Foreign Remittance)

ให้บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก ทั้งหมด 10 สกุลเงิน ได้แก่
 

Flag-US.png ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (USD)
Flag-EUR.png ยูโร  (EUR)
Flag-GBP.png ปอนด์สเตอร์ลิง อังกฤษ (GBP)
Flag-CHF.png ฟรังก์ สวิสเซอร์แลนด์ (CHF)
Flag-DKK.png โครน เดนมาร์ก  (DKK)
Flag-NOK.png โครน นอร์เวย์  (NOK)
Flag-SEK.png โครนา สวีเดน  (SEK)
Flag-JPY.png เยน ญี่ปุ่น  (JPY)
Flag-AUD.png ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (AUD)
Flag-SGD.png ดอลลาร์ สิงคโปร์  (SGD)บริการโอนเงินตราต่างประเทศขาเข้า ทั้งหมด 8 สกุลเงิน ได้แก่

 
Flag-US.png ดอลลาร์ สหรัฐอเมริกา (USD)
Flag-EUR.png ยูโร  (EUR)
Flag-GBP.png ปอนด์สเตอร์ลิง อังกฤษ (GBP)
Flag-DKK.png โครน เดนมาร์ก  (DKK)
Flag-NOK.png โครน นอร์เวย์  (NOK)
Flag-SEK.png โครนา สวีเดน  (SEK)
Flag-JPY.png เยน ญี่ปุ่น  (JPY)
Flag-AUD.png ดอลลาร์ ออสเตรเลีย (AUD)
 
ลักษณะบริการ
ธนาคารให้บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศเพื่อเข้าบัญชีผู้รับเงินที่มีบัญชีอยู่กับธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยสามารถโอนเข้ามาได้จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก
 
ค่าธรรมเนียม
ร้อยละ 0.25 ของจำนวนเงินโอนที่แปลงค่าเป็นเงินบาท ขั้นต่ำ 200 บาท และสูงสุดไม่เกิน 500 บาท

หมายเหตุ
กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่ธนาคารออมสินสาขาในต่างจังหวัด (ยกเว้น นนทบุรี สมุทรปราการ ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร และอยุธยา) ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในอัตราพันละ 1 บาท ต่อครั้ง เศษของพันนับเป็นหนึ่งพัน ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 1,000 บาท และค่าใช้คู่สายระบบ ONLINE ครั้งละ 20 บาท
 
ข้อมูลการให้บริการโอนเงินจากต่างประเทศ
เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วในการโอนเงินจากต่างประเทศ ผู้รับเงินควรแจ้งข้อมูลตามคำแนะนำการโอนเงินจากต่างประเทศให้ผู้โอนเงินทราบเพื่อแจ้งแก่ธนาคารในต่างประเทศต่อไป และต้องแจ้งให้ผู้โอนเงิน แจ้งธนาคารที่โอนเงินทราบว่าห้ามไม่ให้แปลงค่าเป็นเงินบาท หรือ ห้ามไม่ให้โอนเงินบาทเข้ามา โดยให้เลือกโอน 10 สกุลเงินที่ธนาคารเปิดให้บริการเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดตามคำแนะนำโอนเงินจากต่างประเทศ
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายธุรกิจปริวรรต
อาคาร 1 ชั้น 3 ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ 
โทร. (662) 299 8201, 299 8197, (662) 299 8000 ต่อ 010333, 010338 
Fax. (662) 299 8198, 270 1564
E-mail : foreign@gsb.or.th