บริการเงินตราต่างประเทศ

บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ

ประกอบด้วยบริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ และบริการโอนเงินไปต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันธนาคารออมสิน เป็นตัวแทนให้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ดังนี้ 1. MoneyGram
2. Xpress Money
3. Ria Money Transfer
4. SpeedSend

สะดวกและปลอดภัย กับบริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ
MoneyGram , Ria Money Transfer, Xpress Money and SpeedSend กับธนาคารออมสิน
        เมื่อต้องการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศกับธนาคารออมสิน มั่นใจได้ว่า เป็นบริการที่สะดวกและปลอดภัยสำหรับเงินของท่าน ด้วยจุดให้บริการของ MoneyGram มากกว่า 400,000 แห่ง ของ Ria Money Transfer มากกว่า 350,000 แห่ง ของ Xpress Money มากกว่า 250,000 แห่ง และของ SpeedSend มากกว่า 20,000 แห่ง
ประหยัดเงิน
         จ่ายค่าธรรมเนียมในการส่งเงินน้อยกว่า เมื่อใช้บริการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศ ของ MoneyGram, Ria Money Transfer , Xpress Money และ SpeedSend ที่ธนาคารออมสิน และไม่ถูกหักค่าธรรมเนียมใดๆ ในการรับเงินสด
รวดเร็ว
         เงินจะถูกส่งถึงปลายทางภายในเวลา 20-30 นาที หลังจากที่มีการโอนเงิน (ขึ้นอยู่กับข้อกำหนด และเงื่อนไขเวลาทำการของธนาคารแต่ละประเทศและตัวแทนของแต่ละบริษัท)

MoneyGram