ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

เรือธนาคารออมสิน

หน่วยให้บริการเรือเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด เป็นเรือรับฝาก – ถอนเงิน ของธนาคารออมสิน เพื่อบริการประชาชนที่อาศัย อยู่ตามชายฝั่งแม่น้าและคูคลอง เจ้าพระยา

 

หน่วยให้บริการเรือเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาดนับได้ว่าเป็นต้นแบบของการรับฝาก - ถอนเงิน ทางเรือแห่งแรกของโลก และแห่งเดียวของประเทศไทย เป็นบริการที่เข้าถึงบ้านของผู้ฝากและเป็นที่ประทับใจของ ประชาชนสองฟากฝั่งคลองบางกอกน้อยเป็นอย่างยิ่ง และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทั้งชาวไทยและ ชาวต่างประเทศ
หน่วยให้บริการเรือเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาดไม่ได้เป็นเพียงเรือรับฝากเงินเท่านั้น ยังเป็น ความรักความผูกพันที่ฝังรากลึกในวิถีชีวิตของชาวคลองบางกอกน้อยมากว่า 40 ปี จึงนับได้ว่าเป็น สิ่งที่น่าสนใจควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้คู่สังคมไทยตลอดไป
ทำด้วยเหล็กชนิดต่อเรือ ส่วนโครงการเหนือดาดฟ้าใหญ่ หรือเก๋งเรือทำด้วยอลูมินั่มอัลลอยด์ชนิดต่อเรือ ทั้ง 2 ส่วน เชื่อมต่อกันด่วยหมุดย้ำ
พิธีวางกระดูกงูเรือ เป็นพิธีแรกในการสร้างเรือ คำว่า “กระดูกงู” ตามพจนานุกรมฉบับราขบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 หมายถึง “ตัวไม้หรือเหล็กที่ทอดตลอดลำเรือสำหรับตั้งกง” ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า พิธีวางกระดูกเรือ จึงเป็นพิธีที่สำคัญพิธีหนึ่งในการเริ่มสร้างเรือมานับตั้งแต่สมัยโบราณทั้งของไทยและของต่างประเทศ
พิธีวางกระดูกเรือของไทยนั้น สืบเนื่องมาจากการนับถือเทธิดา (นางไม้) เพราะในสมัยโบราณถือกันว่าการเข้าป่า ตัดไม้ต้องทำพิธีบวงสรวงเทพารักษ์ (พฤกษาเทวดา) เสียก่อน จึงจะหาตัวเรือไม้แม่ย่านางและมาดเรือได้ดี และ เป็นไม้ที่นายช่างผู้ชำนาญการต่อเรือได้พิจารณาเลือกัดเอาแต่ที่อย่างเอกๆ เป็นไม้ที่ดีที่หนึ่งเมื่อได้ไม้มาแล้ว ก่อนจะทำโกลนและปิดมาดขึ้นกงก็ต้องทำพิธีบวงสรวงเชิญเทวพฤกษ์มาสิงสถิตปกปักรักษาเรือตลอดไป
เป็นเรือรับฝาก – ถอนเงิน ของธนาคารออมสิน เพื่อบริการประชาชนที่อาศัย อยู่ตามชายฝั่งแม่น้าและคูคลอง เจ้าพระยา และสามารถใช้เรือ เป็นเรือประชาสัมพันธ์ของธนาคารได้ โดยมีพื้นที่บริการให้กับประชาชนที่อยู่อาศัย อยู่บริเวณคลองบางกอกน้อย คลองมหาสวัสดิ์ และแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งบางครั้งช่วงเวลาน้ำลงต่ำสุดบริเวณคูคลอง ที่เรือของธนาคารออมสิน จะเข้าไปบริการตื้นเขิน ดังนั้น เรือลำนี้จึงมีคุณลักษณะเฉพาะ กล่าวคือตัวเรือมีลักษณะ หัวเรือแหลม ท้ายเรือตัด มีดาดฟ้าใหญ่ซึ่งปูทับด้วยไม้สัก เก๋งเรือส่วนหัวเป็นห้องควบคุมเรือ ถัดมาเป็นห้องทำงาน ของพนักงานออมสิน และห้องสำหรับบุคคลที่จะมาติดต่อกับธนาคารส่วนท้ายเรือเป็นห้องน้ำห้องส้วม และบริเวณ ท้ายเรือสุดเป็นที่ติดตั้งเรือไฟเบอร์กล๊าสพร้อมเครื่องยนต์ติดท้าย
ภายในเก๋งเรือผนังกรุด้วยฉนวนใยแก้วกันความร้อน ปิดทับหน้าด้วยไม้สักอัด พื้นเคลือบด้วย FLOOR COATING ด้านหน้าเก๋งเรือติดตั้งกระจกนิรภัยกันน้ำพร้อมมอเตอร์ปัดน้ำฝนเพื่อการเดินเรือ ส่วนด้านข้างกราบ ขวา – ซ้าย ของเก๋งเรือ ติดตั้งกระจกนิรภัยใสขอบอลูมิเนียมแบบบานเลื่อนกรอบสีขาวพร้อมล็อคกันน้ำได้ เพื่อการถ่ายเท อากาศภายในห้องควบคุมเรือ ห้องทำงาน และห้องโถงรับรองบุคคลมีท่อลมเย็นพร้อมหัวจ่ายจาก AIR CONDITIONING UNIT ติดตั้งในลักษณะ BUILT IN เพื่อปรับอุณหภูมิภายใน
  • ความยาวตลอดลำ ไม่น้อยกว่า 13.00 เมตร
  • ความกว้างสูงสุด ไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร
  • ความสูงของเรือจากแนวน้ำถึงหลังคาเก๋งเรือเมื่อบรรทุกเรือน้ำหนักเบา    ไม่เกิน 3.00 เมตร
  • กินน้ำลึกเมื่อบรรทุกเต็มที่ ไม่เกิน 1.00 เมตร
  • ความเร็วเมื่อบรรทุกเต็มที่ ไม่ต่ำกว่า    8 เมตร