ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการ

บริการทางการเงินที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ธนาคารออมสินอำนวยความสะดวกด้านบริการทางการเงิน ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกสบายผ่านจุดให้บริการทั่วประเทศ

ตารางแสดงเงื่อนไขการให้บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการของบริษัทพันธมิตร

บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการ

หมายเหตุ : การชำระสินเชื่อจะมีผลในวันทำการถัดไปนับจากวันที่รับชำระ การชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตจะเป็นแบบ Online Real Time โดยจะมีผลสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้รับ เงินสดจากตัวแทนรับชำระแล้ว

 • ลูกค้าแจ้งเลขที่บัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด พร้อมแจ้งจำนวนเงินที่ประสงค์จะชำระ ต่อพนักงานที่จุดให้บริการ
 • ยืนยันการชำระ
 • พนักงานที่จุดให้บริการออกใบรับฝากชำระ ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • ลูกค้าแจ้งเลขที่บัญชีสินเชื่อจำนวน 12 หลัก หรือ แสดงบัตรประจำตัวลูกค้าสินเชื่อ พร้อมแจ้งจำนวนเงินที่ประสงค์จะชำระ ต่อพนักงานที่จุดให้บริการ
 • ยืนยันการชำระ
 • พนักงานที่จุดให้บริการออกใบรับฝากชำระ ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินตัวจริงได้ โดยนำใบรับฝากชำระไปยื่นต่อพนักงานธนาคารออมสินได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ
 • ผู้ใช้บริการแจ้งความประสงค์ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน
 • ผู้ใช้บริการบันทึกเลขที่บัญชีฝาก / หมายเลขโทรศัพท์มือถือ / จำนวนเงินฝาก
 • ผู้ใช้บริการตรวจสอบข้อมูลบัญชี ก่อนทำรายการยืนยันการฝาก
 • รายการฝากสำเร็จ ผู้ใช้บริการได้รับหลักฐาน Slip ใบรับฝากเงิน
 • ลูกค้าแจ้งเลขที่กรมธรรม์จำนวน 9 หลัก หรือ แสดงบัตรประจำตัวผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิต หรือใบแจ้งชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ต่อพนักงานที่จุดให้บริการ
 • พนักงานที่จุดให้บริการแจ้งจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • ยืนยันการชำระ
 • พนักงานที่จุดให้บริการออก ใบรับฝากชำระ ให้ลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อรับ ใบเสร็จรับเงินตัวจริง ได้ โดยนำ ใบรับฝากชำระ ไปยื่นต่อพนักงานธนาคารออมสินได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ
หมายเหตุ    การชำระโดยวิธีสแกนบาร์โค้ด สามารถให้บริการได้เฉพาะ จุดให้บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส และ Pay@Post เท่านั้น