ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการ

บริการทางการเงินที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ธนาคารออมสินอำนวยความสะดวกด้านบริการทางการเงิน ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกสบายผ่านจุดให้บริการทั่วประเทศ
บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการ

บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการ
 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดผ่านเลขที่บัญชี ณ จุดให้บริการ
 • ลูกค้ากดหมายเลขบัตรประชาชนหรือเสียบบัตรประชาชนแบบ Smart Card /กดเลขที่บัญชีธนาคาร/หมายเลขโทรศัพท์มือถือ/จำนวนเงินที่ต้องการฝากทั้งนี้ การกดข้อมูลข้างต้นจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเครื่องนั้น
 • ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการฝากเงินสด
 • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากเงินหรือ SMS เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • ลูกค้าทำรายการฝากเงินสดผ่าน MyMoเมนู MyAgent เพื่อสร้าง Barcode/QR Code
 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินสดผ่าน MyMoณ จุดให้บริการ
 • พนักงานที่จุดให้บริการทำการสแกน Barcode/QR Code และให้ลูกค้าเสียบบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Cardหลังจากนั้นกดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ การกดข้อมูลข้างต้นจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเครื่องนั้น
 • ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการฝากเงินสด
 • ลูกค้านำฝากเงินและได้รับหลักฐานการฝากเงิน
 • ลูกค้าทำรายการถอนเงินสดผ่าน MyMoเมนู MyAgent เพื่อสร้าง Barcode/QR Code
 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ถอนเงินสดผ่าน MyMoณ จุดให้บริการ
 • ลูกค้าเสียบบัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card  และให้พนักงานถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ณ จุดให้บริการ
 • พนักงานที่จุดให้บริการทำการสแกน Barcode/QR Codeและให้ลูกค้ากดหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ทั้งนี้ การกดข้อมูลข้างต้นจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนที่กำหนดไว้ในเครื่องนั้น
 • ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการถอนเงินสด
 • ลูกค้าได้รับเงินและหลักฐานการรับเงิน
 • ลูกค้าแจ้งหรือกรอกเลขที่บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน หรือแสดงใบแจ้งยอดค่าใช้บริการ พร้อมระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะชำระ ณ จุดให้บริการ
 • ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการชำระ
 • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากชำระหรือ SMS เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • ลูกค้าแจ้งเลขที่กรมธรรม์จำนวน 9 หลัก หรือแสดงบัตรประจำตัวผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิต/ใบแจ้งชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ณ จุดให้บริการ
 • พนักงานที่จุดให้บริการแจ้งจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • ยืนยันการชำระ
 • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากชำระ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้โดยนำใบรับฝากชำระ ไปยื่นต่อพนักงานธนาคารออมสินได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ
 • ลูกค้าแจ้งหรือกรอกเลขที่บัญชีสินเชื่อจำนวน 12 หลัก หรือแสดงบัตรประจำตัวลูกค้าสินเชื่อ พร้อมระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะชำระ ณ จุดให้บริการ
 • ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการชำระ
 • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากชำระหรือ SMS เก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้โดยนำใบรับฝากชำระ หรือ SMS ไปยื่นต่อพนักงานธนาคารออมสินได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ