ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการ

บริการทางการเงินที่เข้าถึงประชาชนมากขึ้น ธนาคารออมสินอำนวยความสะดวกด้านบริการทางการเงิน ให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้สะดวกสบายผ่านจุดให้บริการทั่วประเทศ
บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการ

บริการรับฝากชำระผ่านตัวแทนให้บริการ
 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ณ จุดให้บริการ
 • ลูกค้ากรอกเลขที่บัญชีธนาคาร /หมายเลขโทรศัพท์มือถือ /จำนวนเงินฝาก
 • ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันการฝาก
 • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากเงินหรือ SMS เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • ลูกค้าแจ้งหรือกรอกเลขที่บัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสดธนาคารออมสิน พร้อมระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะชำระ ณ จุดให้บริการ
 • ยืนยันการชำระ
 • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากชำระหรือ SMS เก็บไว้เป็นหลักฐาน
 • ลูกค้าแจ้งหรือกรอกเลขที่บัญชีสินเชื่อจำนวน 12 หลัก หรือแสดงบัตรประจำตัวลูกค้าสินเชื่อ พร้อมระบุจำนวนเงินที่ประสงค์จะชำระ ณ จุดให้บริการ
 • ตรวจสอบข้อมูล และยืนยันการชำระ
 • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากชำระหรือ SMS เก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้โดยนำใบรับฝากชำระ หรือ SMS ไปยื่นต่อพนักงานธนาคารออมสินได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ
 • ลูกค้าแจ้งเลขที่กรมธรรม์จำนวน 9 หลัก หรือแสดงบัตรประจำตัวผู้ฝากสงเคราะห์ชีวิต/ใบแจ้งชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิต ณ จุดให้บริการ
 • พนักงานที่จุดให้บริการแจ้งจำนวนเงินที่ลูกค้าต้องชำระ
 • ยืนยันการชำระ
 • ลูกค้าจะได้ใบรับฝากชำระ เก็บไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อรับใบเสร็จรับเงินฉบับจริงได้โดยนำใบรับฝากชำระ ไปยื่นต่อพนักงานธนาคารออมสินได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศ