ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
ซิม 168 ออมค่าโทรเป็นเงิน  

ออมค่าโทรเป็นเงิน โทรหากันฟรี 24 ชม.

Poster-800-(1).jpg

SIM-168-Info-50x70.jpg
 

เงื่อนไขการให้บริการ

เงอนไขซม168c.jpg

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการ
1. ซิม 168 [ออมค่าโทรเป็นเงิน] เป็นบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบเติมเงินที่จัดทำขึ้นเฉพาะลูกค้าของธนาคารออมสินเท่านั้น ซึ่งลูกค้าสามารถติดต่อขอรับซิม 168 [ออมค่าโทรเป็นเงิน] ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
2. ลูกค้าจะต้องทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝาก เพื่อชำระค่าใช้บริการโทรคมนาคม (บริการ Direct Debit) เพื่อเติมเงินค่าใช้บริการของรอบเดือนถัดไป ทั้งนี้ ทุกๆ วันที่ 8 ของเดือน หากมีเงินค่าโทรคงเหลือจากการใช้บริการ เงินจำนวนดังกล่าวจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่ลูกค้าได้แจ้งความประสงค์ไว้โดยอัตโนมัติ (บริการ Direct Credit)  ยกเว้นเงินที่เป็นเงินโบนัสจากรายการส่งเสริมการขายอื่น (“เงินค่าโทรฯคงเหลือ” หมายรวมถึงการเติมเงินจากทุกช่องทาง ยกเว้นเงินที่เป็นโบนัส จากรายการส่งเสริมการขายอื่น) 
3. บัญชีที่ใช้ในการหักชำระและการคืนเงินค่าใช้บริการ ต้องเป็นบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกเท่านั้น โดยบัญชีเงินฝากจะต้องไม่เป็นบัญชีเพื่อประโยชน์ของผู้เยาว์ หรือไม่เป็นบัญชีร่วม
4. การหักชำระและการคืนเงินค่าใช้บริการ จะเริ่มหักชำระและคืนเงินตั้งแต่วันที่ใช้บริการเลขหมายโทรคมนาคมครบ 30 วัน โดยจะหักชำระ/คืนเงินค่าใช้บริการ ทุกวันที่ 8 ของเดือน ทั้งนี้ ก่อนครบกำหนดการหักชำระ 1 วัน จะมี SMS แจ้งเตือนให้นำเงินฝากเข้าบัญชี เพื่อความสะดวกและรักษาสิทธิการใช้งานตามแพ็กเกจได้อย่างต่อเนื่อง
5. ลูกค้าสามารถเติมเงินค่าใช้บริการผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้ บริการออมสิน Internet Banking บริการ Mobile Banking (MyMo)  เครื่อง ATM ธนาคารออมสิน จุดบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ตู้บุญเติม และร้านนายอินทร์ที่มีสัญลักษณ์ 168
6. กรณีที่เติมเงินผ่านช่องทางอื่นๆ จะมีจำนวนวันหรือระยะเวลาการใช้งาน ดังนี้
     - เติมเงินต่ำกว่า     300     บาท             ได้รับสิทธิการใช้งานนาน     30     วัน 
     - เติมเงิน              500     บาทขึ้นไป     ได้รับสิทธิการใช้งานนาน     60     วัน
     - เติมเงิน              1,000  บาทขึ้นไป     ได้รับสิทธิการใช้งานนาน     360    วัน
7. เมื่อลงทะเบียนเปิดใช้บริการซิม 168 [ออมค่าโทรเป็นเงิน] และเติมเงินค่าใช้บริการครั้งแรกลูกค้าจะได้ รับ SMS ยืนยันการทำรายการ พร้อมทั้งจะได้รับค่าใช้บริการเพิ่ม 10 บาท (เฉพาะครั้งแรกเท่านั้น)
8. กรณีที่ลูกค้าใช้บริการอินเตอร์เน็ตเกินจากแพ็กเกจจะคิดค่าใช้บริการอินเตอร์เน็ต 25 สตางค์ / 1 MB
9. กรณีที่ไม่สามารถหักชำระค่าใช้บริการผ่านบัญชีเงินฝาก (บริการ Direct Debit) เพื่อเติมเงินค่าใช้บริการของรอบเดือนถัดไปได้ ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิการใช้งานโทรฟรีในเครือข่ายและค่าอินเตอร์เน็ตฟรีในรอบเดือนนั้นๆ โดยลูกค้าจะเสียค่าใช้บริการโทรทุกเครือข่าย 1 สตางค์/วินาที และค่าบริการอินเตอร์เน็ต 25 สตางค์ / 1 MB และหากไม่สามารถหักชำระค่าใช้บริการผ่านบัญชีเงินฝากได้ติดต่อกัน 3 รอบเดือน จะหมดสิทธิการใช้งานตามสิทธิพิเศษของ ซิม 168 [ออมค่าโทรเป็นเงิน] ทันที

หมายเหตุ:
-    ซิม 168 [ออมค่าโทรเป็นเงิน] เป็นบริการซิมโทรศัพท์เคลื่อนที่ (ระบบเติมเงิน) ที่ให้บริการภายใต้เครือข่าย บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โดยบริษัท 168 คอมมูนิเคชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการ
-    สอบถามรายละเอียดบริการ และปัญหาการใช้งานได้ที่
Call Center 168 โทร. 02-021-0168 และ 02-021-0169
Line ID: @168sim
Website:  www.168sim.com  
Facebook: 168sim  และร้านนายอินทร์ที่มีสัญลักษณ์168 

สามารถตรวจสอบข้อมูลง่ายๆ ด้วยตนเองฟรี เพียง
•    ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ กด *168 # Capture-(1).PNG
•    ตรวจสอบปริมาณการใช้อินเทอร์เน็ต กด *168*3# Capture-(1).PNG