ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการเช่าตู้นิรภัย

ธนาคารออมสินให้บริการเช่าตู้นิรภัย มีให้เลือก 4 ขนาด ตามต้องการ ปลอดภัย มั่นใจได้

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถทำนิติกรรม
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือกระแสรายวัน ณ สาขาที่ขอเช่าตู้นิรภัย โดยต้องมีเงินคงเหลือตลอดระยะเวลาการเช่าไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
 • บัตรประจำตัวและสำเนารับรองถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านและสำเนารับรองถูกต้อง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นหรือหมวก จำนวน 1 รูป
 •  
 • ค่าเช่าตู้นิรภัยในปีแรกเรียกเก็บเป็นเงินสด ณ วันทำสัญญาเช่าล่วงหน้า 1 ปี และสำหรับการชำระค่าเช่าตู้นิรภัยในปีต่อๆ ไป ชำระด้วยเงินสดหรือโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
ขนาด สูงxกว้างxลึก (นิ้ว) ความจุ (ลบ.นิ้ว) ค่าเช่า(บาท/ปี)
สาขาทั่วไป
เล็ก
(S)
(3x10x20),(3x10x23),
(4x5x23)
น้อยกว่า 700 600
กลาง
(M)
(4x8x23), (4x12x19),
(5x10x20), (5x10x23),
(8x5x23)
ตั้งแต่ 700
แต่ไม่ถึง 1,200
800
ใหญ่
(L)
(8x8x23), (8x12x19) ตั้งแต่ 1,200
แต่ไม่ถึง 2,000
1,000
(10x10x20), (10x10x23) ตั้งแต่ 2,000
แต่ไม่ถึง 2,500
1,200
ใหญ่พิเศษ
(XL)
(8x16x23), (12x12x19) ตั้งแต่ 2,500
แต่ไม่ถึง 3,000
1,400
(16x16x23) ตั้งแต่ 3,000 2,200

ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการให้เช่าตู้นิรภัย (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป)
 • ค่าประกันลูกกุญแจตู้นิรภัย เรียกเก็บ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าตู้นิรภัย
ค่าประกันลูกกุญแจ (บาท/ตู้) จำนวนลูกกุญแจที่ได้รับ (ดอก)
3,500 2
 • กรณีลูกกุญแจหาย
จำนวนลูกกุญแจที่หาย (ดอก) ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนลูกกุญแจใหม่ (บาท/ตู้)
1 2,000
2 3,500

 
จำนวน 43 สาขา ได้แก่
 • สํานักพหลโยธิน
 • ชัยสมรภูมิ
 • พร้อมพงษ์
 • ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • มหาดไทย
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรสาคร
 • ราชบุรี
 • บ้านโป่ง
 • เพชรบุรี
 • นนทบุรี
 • สุพรรณบุรี
 • นครปฐม
 • สวรรค์วิถี
 • เพชรบูรณ์
 • สุโขทัย
 • เชียงใหม่
 • ลำพูน
 • แม่ฮ่องสอน
 • สบตุ๋ย
 • น่าน
 • กลางเวียง
 • ท่าบ่อ
 • นครพนม
 • บงคำ
 • หนองคาย
 • เลย
 • มุกดาหาร
 • อุบลราชธานี
 • บุรีรัมย์
 • ปราสาท
 • นครราชสีมา
 • นวนคร
 • คลองสวนพลู
 • บางคล้า
 • แกลง
 • ถนนราษฎร์อุทิศ
 • ระนอง
 • พังงา
 • ตลาดหัวอิฐ
 • สตูล
 • สุไหงโก-ลก
 • ปัตตานี
 • ไอคอนสยาม
ประกาศธนาคารออมสิน เรื่อง กำหนดธนาคารออมสินสาขาที่ให้บริการเช่าตู้นิรภัย (ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 เป็นต้นไป)