ธนาคาร
ธนาคาร
 • ธนาคาร
 • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH

บริการเช่าตู้นิรภัย

ธนาคารออมสินให้บริการเช่าตู้นิรภัย มีให้เลือก 4 ขนาด ตามต้องการ ปลอดภัย มั่นใจได้

 • บุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะ และมีความสามารถทำนิติกรรม
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก หรือกระแสรายวัน ณ สาขาที่ขอเช่าตู้นิรภัย โดยต้องมีเงินคงเหลือตลอดระยะเวลาการเช่าไม่ต่ำกว่า 10,000 บาท
 • ค่าเช่าตู้นิรภัยในปีแรกเรียกเก็บเป็นเงินสด ณ วันทำสัญญาเช่าล่วงหน้า 1 ปี และสำหรับการชำระค่าเช่าตู้นิรภัยในปีต่อๆ ไป ชำระด้วยเงินสดหรือโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน
ขนาด สูงxกว้างxลึก (นิ้ว) ความจุ (ลบ.นิ้ว) ค่าเช่า(บาท/ปี)
เล็ก
(S)
(3x10x20),(3x10x23),
(4x5x23)
น้อยกว่า 700 600
กลาง
(M)
(4x8x23), (4x12x19),
(5x10x20), (5x10x23),
(8x5x23)
ตั้งแต่ 700
แต่ไม่ถึง 1,200
800
ใหญ่
(L)
(8x8x23), (8x12x19) ตั้งแต่ 1,200
แต่ไม่ถึง 2,000
1,000
(10x10x20), (10x10x23) ตั้งแต่ 2,000
แต่ไม่ถึง 2,500
1,200
ใหญ่พิเศษ
(XL)
(8x16x23), (12x12x19) ตั้งแต่ 2,500
แต่ไม่ถึง 3,000
1,400
(16x16x23) ตั้งแต่ 3,000 2,200
 
 • ค่าประกันลูกกุญแจตู้นิรภัย เรียกเก็บ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าตู้นิรภัย
 • ค่าประกันลูกกุญแจตู้นิรภัย เรียกเก็บ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าตู้นิรภัย
ค่าประกันลูกกุญแจ (บาท/ตู้) จำนวนลูกกุญแจที่ได้รับ (ดอก)
3,500 2
 • กรณีลูกกุญแจหาย
จำนวนลูกกุญแจที่หาย (ดอก) ค่าใช้จ่ายเปลี่ยนลูกกุญแจใหม่ (บาท/ตู้)
1 2,000
2 3,500
 • บัตรประจำตัวและสำเนารับรองถูกต้อง
 • ทะเบียนบ้านและสำเนารับรองถูกต้อง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นหรือหมวก จำนวน 1 รูป
 •  
จำนวน 43 สาขา ได้แก่
 • สํานักพหลโยธิน
 • มหาดไทย
 • ชัยสมรภูมิ
 • พร้อมพงษ์
 • นนทบุรี
 • นวนคร
 • สุพรรณบุรี
 • สบตุ๋ย
 • น่าน
 • ท่าบ่อ
 • อุบลราชธานี
 • บางคล้า
 • แกลง
 • สมุทรสงคราม
 • สมุทรสาคร
 • นครปฐม
 • ราชบุรี
 • บ้านโป่ง
 • สุไหงโก-ลก
 • ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
 • ไอคอนสยาม
 • เชียงใหม่
 • สวรรค์วิถี
 • ลำพูน
 • สุโขทัย
 • กลางเวียง
 • แม่ฮ่องสอน
 • บุรีรัมย์
 • บงคำ
 • ปราสาท
 • หนองคาย
 • มุกดาหาร
 • เลย
 • นครพนม
 • เพชรบูรณ์
 • เพชรบุรี
 • ถนนราษฎร์อุทิศ
 • ระนอง
 • ตลาดหัวอิฐ
 • พังงา
 • ปัตตานี
 • สตูล
 • นครราชสีมา