ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการ Mobile Banking (MyMo)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Message Alert)
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
 
2. การให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial)
 
     (1) การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร
 
           - ในเขตสำนักหักบัญชี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
           - ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     (2) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     (3) การให้บริการชำระสินเชื่อ
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     (4) การให้บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     (5) การให้บริการถอนเงินสดจากบริการ MyMo My Card
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม