ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการ Mobile Banking (MyMo)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การให้บริการแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Message Alert)
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
 
 
2. การให้บริการในการทำธุรกรรมทางการเงิน (Financial)
 
     (1) การโอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร
 
           - ในเขตสำนักหักบัญชี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
           - ข้ามเขตสำนักหักบัญชี
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
     (2) การโอนเงินรายย่อยระหว่างธนาคาร
 
           - วงเงินไม่เกิน 20,000 บาท
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
           - วงเงินมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000 บาท
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(3) การให้บริการชำระสินเชื่อ
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(4) การให้บริการชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม
(5) การให้บริการถอนเงินสดจากบริการ MyMo My Card
- ไม่คิดค่าธรรมเนียม