ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการจัดทำสิ่งพิมพ์ออกจากภาพเช็คจากระบบการจัดการภาพเช็ค

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
ผู้ฝากทั่วไป - 100 บาทต่อชุด
ส่วนราชการ องค์กรของรัฐ และหน่วยงานรัฐ - ยกเว้นให้
   
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 29 เมษายน 2559 เป็นต้นไป