ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษผ่านเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าสมัครการใช้บริการ - ไม่คิดค่าธรรมเนียม
2. การให้บริการรับฝากสลากออมสินพิเศษ  
(1) การรับฝากสลากออมสินพิเศษ - ครั้งละ 10 บาทต่อรายการ
(2) การจัดส่งสลากออมสินพิเศษตามที่อยู่ของผู้ใช้บริการ - ครั้งละ 40 บาทต่อรายการ
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 3 เมษายน 2556 เป็นต้นไป