ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
บริการทางการเงิน

การให้บริการธนาคารทางโทรศัพท์

ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
1. การสอบถามข้อมูลเฉพาะ และบริการโอนเงินรายปี - ปีละ 100 บาท
2. การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล - ยกเว้นให้
หมายเหตุ
ทั้งนี้ตั้งแต่ 4 เมษายน 2549 เป็นต้นไป