ธนาคารออมสิน
ธนาคาร
ธนาคาร
  • ธนาคาร
  • ธนาคาร ธนาคาร
ธนาคาร
EN |TH
GSB KBank

       จะกดตู้ไหน ก็…ฟรีค่าธรรมเนียม เมื่อใช้บริการผ่านตู้ ATM ธนาคารออมสิน และธนาคารกสิกรไทย เป็นความร่วมมือทางการบริการเอทีเอ็ม ระหว่างธนาคารออมสินและธนาคารกสิกรไทย เพื่อทำการศึกษา และทดลองการบริหารจัดการเครื่องเอทีเอ็มและสานต่อนโยบายตู้เอทีเอ็มสีขาว (White Label ATM) ของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสมาคมธนาคารไทย โดยลูกค้าของแต่ละธนาคารจะสามารถทำธุรกรรมผ่านเครื่องเอทีเอ็มของอีกธนาคารหนึ่งเสมือนใช้บริการของธนาคารที่ลูกค้าถือบัตร


ขอบเขตการให้บริการ :

  • - ถามยอด
  • - ถอนเงิน
  • - โอนเงินภายในบัตร
 

จังหวัดที่เข้าร่วม:

เฉพาะพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
 

ระยะเวลาจัดกิจกรรม :

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2563
 

การคิดค่าธรรมเนียม กรณีใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารออมสินในพื้นที่ทดลอง 5 จังหวัด:

  • - ลูกค้าของธนาคารออมสิน สามารถทำธุรกรรมถามยอด ถอนเงิน และโอนเงินภายในบัตร ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมต่างธนาคารและสามารถทำธุรกรรมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง (ทั้งนี้แล้วแต่เงื่อนไขของแต่ละบัตร) จากเดิมลูกค้าเสียค่าธรรมเนียมธุรกรรมต่างธนาคาร 10 บาทต่อรายการเมื่อใช้บริการตั้งแต่รายการที่ 5 ภายในเดือนเดียวกัน
  • - ลูกค้าของธนาคารออมสิน สามารถทำธุรกรรมถอนเงินและโอนเงินภายในบัตร ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (ข้ามจังหวัด) จะคิดค่าธรรมเนียมลดลงเหลือ 15 บาทต่อรายการ
 
หมายเหตุ : ธนาคารออมสินจะทำการคืนค่าธรรมเนียมที่ถูกเรียกเก็บให้กับลูกค้าในวันถัดไป