วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > บริการทางการเงิน > อัตราค่าธรรมเนียม > ค่าธรรมเนียมบริการออนไลน์ > การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking)

การให้บริการทางอินเตอร์เน็ต (บริการ ออมสิน Internet Banking)

ประเภทบริการ

อัตราค่าธรรมเนียม

1. ค่าสมัครใช้บริการ ออมสิน Internet Banking

 

–  ค่าธรรมเนียมแรกเข้า

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

–  ค่าธรรมเนียมรายปี

ไม่คิดค่าธรรมเนียม

2. การให้บริการด้านข้อมูลบัญชี (Non-Financial)

 

–  สอบถามยอดบัญชี (Account Summary)

–  ดูรายการเดินบัญชีย้อนหลัง (Account History)

–  การตรวจสอบรายการเช็ค

3. การให้บริการทางการเงิน (Financial)

 

3.1 โอนเงินระหว่างบัญชีภายในธนาคาร

 

– ภายในบัญชีตนเอง (Own Account Fund Transfer)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

– บัญชีบุคคลอื่น (3rd Party Fund Transfer)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.2 บริการโอนเงินระหว่างธนาคาร (Other Accounts)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.3 โอนเงินพร้อมเพย์ (GSB PromptPay)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.4 ชำระเงินฝากสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว (GSB Life  Payment)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.5 ชำระสินเชื่อของตนเอง (Loan Payment)

 

3.6 เติมเงิน (Top-Up)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.7 ชำระค่าสินค้าและบริการ (Bill Payment)

ยกเว้นค่าธรรมเนียม

3.8 ค่าธรรมเนียมการส่ง SMS

 

– การส่ง OTP (One Time Password)

–  การส่งยืนยันการทำรายการ

ครั้งละ 3 บาท

Skip to content