รับง่าย โอนง่าย ใช้พร้อมเพย์ (PromptPay)
บริการโอนเงินและรับโอนเงินแบบใหม่ โดยการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารของเรากับเลขประจำตัวประชาชน และ/หรือ หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 

 
 
GSB Prompt Pay
**สามารถลงทะเบียนได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 และ ลงทะเบียนผ่าน Internet Banking และ MyMo ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2559 

ปมคำถามทพบบอย.png


 

 


บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) คืออะไร?

        บริการ พร้อมเพย์ (PromptPay) เป็นการให้บริการรับ-โอนเงินระหว่างกันแบบใหม่โดยไม่ต้องใช้เลขที่บัญชีธนาคาร ใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือ เลขประจำตัวประชาชน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Internet Banking Mobile Banking ATM เป็นต้น ทำให้การโอนเงินผ่านบริการพร้อมเพย์มีความสะดวกสบายและปลอดภัย
        ทั้งนี้ การให้บริการพร้อมเพย์ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินของประเทศไทย 

 

 ประโยชน์ของบริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

  •  สะดวก รวดเร็ว
 •    - ประชาชนโอนเงินระหว่างกันได้สะดวกโดยใช้เพียงแค่หมายเลขโทรศัพท์มือถือหรือเลขประจำตัวประชาชน 
 •    - ประชาชนรับเงินจากภาครัฐเข้าบัญชีได้โดยตรงด้วยเลขประจำตัวประชาชน 
  •  ปลอดภัย
 •      ลดความเสี่ยงจากการพกพาเงินสด ส่งมอบเงินสด และสามารถตรวจสอบรายการโอนเงินได้


ลงทะเบียน บริการพร้อมเพย์ (PromptPay)

   เปิดให้ลูกค้าลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2559 เป็นต้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนผูกบัญชี
  •  เอกสารในการลงทะเบียน
 1.    1. สมุดบัญชี / เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร  (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน)
 2.    2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
 3.    3. โทรศัพท์มือถือของเราที่ต้องการลงทะเบียน
  •  ช่องทางการลงทะเบียน
 1.    1. ธนาคารออมสินทุกสาขา
 2.    2. Internet Banking
 3.    3. Application MyMo
 4.    4. ตู้ ATM

อัตราค่าธรรมเนียมการใช้บริการ :

 
ประเภทบริการ อัตราค่าธรรมเนียม
การให้บริการ  GSB PromptPay  (พร้อมเพย์)  บริการ   โอนเงินพร้อมเพย์  (PromptPay for Single Credit Transfer)  ระหว่างบุคคลธรรมดา  ผ่านช่องทางบริการ  Mobile Banking  (MyMo)  บริการธนาคารทางอินเตอร์เน็ต  (บริการ  ออมสิน  Internet Banking)  และบริการเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ  (ATM)  โดยคิดค่าธรรมเนียมต่อรายการ  ดังนี้
 
 
- ไม่เกิน  5,000  บาท
- เกินกว่า  5,000  บาท  แต่ไม่เกิน  30,000  บาท
- เกินกว่า  30,000  บาท  แต่ไม่เกิน  100,000  บาท
- เกินกว่า  100,000  บาท
หมายเหตุ : มีผลตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
-  ยกเว้นให้
-  รายการละ  2  บาท
-  รายการละ  5  บาท
-  รายการละ  10  บาท
ยกเว้น  ไม่คิดค่าธรรมเนียมการให้บริการตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2560 ถึงวันที่  31 ธันวาคม  2561 
 
 


ตัวอย่างการผูกบัญชี

PromptPay-EX-01.jpg
 
 
 
PromptPay-EX-03.jpg


PromptPay-EX-02-(1).jpg
  
 
ทั้งนี้ ผู้สมัครใช้บริการสามารถเปลี่ยน/ยกเลิกการผูกบัญชีได้ตลอดเวลา

 

ช่องทางการให้บริการ

 • บริการทางการเงินผ่านตู้ ATM

  บริการทางการเงินผ่านตู้ ATM ให้คุณทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครื่อง ATM ได้ง่าย...

  รายละเอียด
 • เรือธนาคารออมสิน

  บริการเรือเคลื่อนที่ธนาคารออมสินสาขาปากคลองตลาด บริการรับฝาก - ถอนเงิน...

  รายละเอียด
 • รถเคลื่อนที่ธนาคารออมสิน

  รถตู้ไฮเทคของธนาคารออมสิน ที่ออกให้บริการทาง การเงินลูกค้าในพื้นที่ที่ห่างไกล...

  รายละเอียด
 • มอเตอร์ไซด์ แบงค์กิ้ง

  บริการใหม่ล่าสุดในรูปแบบ Motorcycle Banking หรือ บริการธนาคารเคลื่อนที่...

  รายละเอียด

บริการเงินตราต่างประเทศ

 • แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

  อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าธนาคารทุกท่าน สามารถเช็คอัตรา บริการเงินตราต่างประเทศ...

  รายละเอียด
 • บริการโอนเงินต่างประเทศ

  ธนาคารออมสินเปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศขาออก และ เปิดให้บริการโอนเงินต่างประเทศ...

  รายละเอียด

บริการอื่นๆที่น่าใจ

 • บริการชำระเงินออนไลน์

  อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของธนาคารทุกท่านสามารถชำระ เงินออนไลน์ได้อย่างง่ายๆ...

  รายละเอียด
 • บาทเนต

  บริการโอนเงินผ่านระบบบาทเนต บริการที่ช่วยให้คุณโอนเงินได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว...

  รายละเอียด