วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

บริการเช่าตู้นิรภัย

ธนาคารออมสินให้บริการเช่าตู้นิรภัย มีให้เลือก 4 ขนาด ตามต้องการ ปลอดภัย มั่นใจได้

Safebank 50x70cm 

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์
 • มีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่เช่าตู้นิรภัย โดยมีเงินประกันคงเหลือตลอดระยะเวลาการเช่าตู้นิรภัย ตามที่ประกาศธนาคารกาหนด
 • เอกสารแสดงตน
 • สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง
 • รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นหรือหมวก จำนวน 2 รูป (อายุไม่เกิน 6 เดือนนับตั้งแต่วันที่ถ่าย)
 • ค่าเช่าตู้นิรภัยรายปี ในปีแรกเรียกเก็บเป็นเงินสด ณ วันทำสัญญาเช่าล่วงหน้า 1 ปี และสำหรับการชำระค่าเช่า ตู้นิรภัยในปีต่อๆ ไป ชำระโดยการหักผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน

ตู้นิรภัย

 • เงินประกัน ต้องมีบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่เช่าตู้นิรภัย โดยมียอดเงินฝากคงเหลือตลอดระยะเวลาการเช่าตู้นิรภัย ดังนี้
  สาขาทั่วไป ตู้ละ 10,000 บาท
  สาขาในห้าง ตู้ละ 20,000 บาท
 • ค่าประกันลูกกุญแจตู้นิรภัย 3,500 บาท/ตู้ เรียกเก็บ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าตู้นิรภัย

ค่าเปลี่ยนกุญแจใหม่ กรณีลูกกุญแจหาย

 • กรณีลูกกุญแจหาย 1 ดอก ตู้ละ 3,500 บาท
 • กรณีลูกกุญแจหาย 2 ดอก ตู้ละ 4,500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ตู้ละ 5,000 บาท เรียกเก็บ ณ วันที่ทำสัญญาเช่าตู้นิรภัย

สาขาทั่วไป

ลำดับ สาขา เวลาเปิดทำการ โทรศัพท์
1 สำนักพหลโยธิน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2279-9567, 0-2279-9056
2 ชัยสมรภูมิ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2644-9865-6
3 พร้อมพงษ์ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2662-7275-7
4 ถนนเพชรบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2650-1663
5 มหาดไทย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2223-8287
6 สมุทรสงคราม จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3471-0160-1
7 สมุทรสาคร จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3481-0909, 0-3441-1111
8 ราชบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3233-7045
9 บ้านโป่ง จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3220-0386, 0-3221-1034
10 เพชรบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3242-5060, 0-3242-5159
11 นนทบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2526-6518, 0-2967-3207, 0-2525-0216
12 สุพรรณบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3552-3020, 0-3550-1188
13 นครปฐม จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3424-3951
14 สวรรค์วิถี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5622-2436, 0-5622-8453
15 เพชรบูรณ์ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5671-1450, 05672-3091, 0-5671-2754
16 สุโขทัย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5561-0487, 0-5561-1545
17 เชียงใหม่ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5325-2198, 0-5323-4068
18 ลำพูน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5351-1056
19 แม่ฮ่องสอน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5361-1029, 0-5361-2143
20 สบตุ๋ย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5422-3125, 0-5423-0365
21 น่าน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5471-0252, 0-5477-1079
22 กลางเวียง จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5371-5080-1
23 ท่าบ่อ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4243-1025
24 นครพนม จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4251-3006, 0-4251-3355
25 บงคำ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4232-6278
26 หนองคาย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4241-1510, 0-4246-0900
27 เลย จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4283-0632
28 มุกดาหาร จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4261-1069, 0-4263-2657
29 อุบลราชธานี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4524-0326, 0-4526-2218
30 บุรีรัมย์ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4461-1218
31 ปราสาท จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4455-1259, 0-4455-1738
32 นครราชสีมา จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-4425-7497, 0-4427-2239
33 ปราจีนบุรี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3721-1077, 0-3721-3963
34 นวนคร จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-2520-3789, 0-2529-3377
35 คลองสวนพลู จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3534-6121, 0-3534-6123 ต่อ 25
36 บางคล้า จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3854-1076, 0-3854-1899
37 แกลง จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3867-1171, 0-3867-1784
38 หนองมน จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-3838-1002, 0-3838-2830
39 ถนนราษฎร์อุทิศ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7728-3143, 0-7728-4977
40 ระนอง จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7781-1542
41 พังงา จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7641-2110, 0-7643-0322
42 ตลาดหัวอิฐ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7534-5672, 0-7534-1013
43 สตูล จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7472-1080, 0-7473-0923, 0-7471-1058
44 สุไหงโก-ลก จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7361-5847
45 ปัตตานี จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7333-4720
46 หาดใหญ่ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-7423-1327, 0-7423-7133, 0-7422-5615
47 คลองโพ จ-ศ 8.30-15.30 น. โทร. 0-5541-3481, 0-5544-0799
48 หน่วยให้บริการถนนห้วยแก้ว
ธนาคารออมสินสาขาเม – ญ่า เชียงใหม่
จ.-อา. 9.00-17.00 น. โทร. 0-5208-1586

 

สาขาในห้าง

ลำดับ สาขา เวลาเปิดทำการ โทรศัพท์

1

ไอคอนสยาม จ-อา 11.00-19.00 น. โทร. 0-2005-5243, 0-2005-5343

หมายเหตุ : ขนาดตู้นิรภัยแต่ละสาขามีความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสาขาที่ให้บริการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

Shutterstock 1543917539

อยากมีเงินเก็บตั้งแต่ First Jobber เริ่มต้นออมเงินอย่างไรดี

First Jobber อยากสะสมเงินเก็บให้ตัวเองตั้งแต่ทำงานที่แรกเริ่มต้นอย่างไรดี เคล็ดลับวางแผนออมเงินล่วงหน้า มีเงินเก็บให้ตัวเองได้ตั้งแต่วัยเริ่มทำงาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 286532258

พักฟื้นหัวใจคนหมดไฟ ให้การเดินทางช่วยเยียวยา

หมดไฟจนไร้เรี่ยวแรงจะตื่นไปทำงานแต่ละวัน เป็นเพราะอยู่กับความเครียดมาตลอดหรือเปล่า ถึงเวลาดูแลใจคนทำงานให้การออกไปเที่ยวนอกบ้านช่วยเยียวยาดีกว่า

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1016991457

5 ประเทศน่าเที่ยว ค่าครองชีพเป็นมิตรกับคนรักการเดินทาง

ตะลอนเที่ยวต่างประเทศแบบประหยัดงบกับเมืองน่าเที่ยวรอบโลกตอบโจทย์คนรักการเดินทางและเป็นมิตรกับเงินในกระเป๋าสตางค์

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1582426795

Healthy Aging ประคองใจอย่างไรในสังคมสูงวัยที่ไร้บุตรหลาน

ชราวัยแต่ไม่ชราใจ วางแผนชีวิตหลังเกษียนอย่างไรให้จิตใจและการเงินมั่นคงแม้ไร้บุตรหลานเพื่อชีวิตในบั้นปลายที่สุขสบา

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1926325706

4 เรื่องต้องพร้อมก่อนเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

กองทุนรวม เป็นตราสารทางการเงินประเภทหนึ่งจากการรวบรวมเงินของนักลงทุนเพื่อนำเงินลงทุนที่รวมกันได้ไปลงทุนในสินทรัพย์ประเภทอื่นและทำให้เงินก้อนนี้เติบโตงอกเงยเพิ่มมากขึ้นกลับคืนไปสู่ผู้ซื้อหน่วยลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 492158239

เคล็ดลับสมองแจ่มใส เพื่อสุขภาพที่ดีของทุกวัย

สมองที่แข็งแรงย่อมทำให้คนเราสุขภาพดีและมีชีวิตที่เป็นสุข แต่ละช่วงวัยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรและควรใส่ใจอะไรบ้างเพื่อสมองที่สุขภาพดี

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1660073293

ซื้อบ้านหรือคอนโดดีกว่ากัน คำถามที่มนุษย์เงินเดือนปลงไม่ตก

เตรียมความรู้ให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้านหรือคอนโด สิ่งใดบ้างที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อการลงทุนทางที่อยู่อาศัยอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Miniature,professional,tax,accountant,or,preparer,on,calculator.,blank,tax

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ ทางออกที่ดีเพื่อการลดหย่อนภาษี

ทุกปีผู้มีเงินได้ต้องเสียภาษีกันเท่าไหร่บ้าง การทำประกันชีวิตสะสมทรัพย์ช่วยลดหย่อนภาษีได้ดีกว่าอย่างไร เพราะอะไรประกันชีวิตสะสมทรัพย์จึงดีไม่แพ้การออมเงิน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Silhouette,of,depressed,man,sitting,on,walkway,of,residence,building.

Post-Concert Depression ความเศร้าใจหลังคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเพราะอะไร

ทำไมหลังคอนเสิร์ตทีไรมักรู้สึกว่าใจหม่นหมองเสียทุกครั้ง Post-Concert Depression คืออะไร และคนรักการไปคอนควรรับมือภาวะทางใจนี้อย่างไร

ข้อมูลเพิ่มเติม
Long,covid,syndrome,and,coronavirus,pandemic,symptoms,that,persist,as

เมื่อ Long Covid ยังคงตามติดจะดูแลสุขภาพอย่างไรได้บ้าง

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Concept,of,retirement,planning.,miniature,people:,old,couple,figure,standing

วางแผนเกษียณอย่างไรให้ชีวิตมั่นคงทางการเงิน

ควรเริ่มวางแผนเกษียนเมื่อไหร่ ?  คำถามในใจของมนุษย์วัยทำงานที่มองการณ์ไกล เพราะท้ายที่สุดเส้นทางชีวิตทำงานก็ย่อมสิ้นสุดลงท่ีการเกษียณอายุ

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Fire,fighters,putting,out,a,house,fire

5 เหตุผลว่าทำไมถึงควรมีประกันอัคคีภัยบ้าน

ประกันอัคคีภัยจำเป็นแค่ไหน เพราะการทำประกันอัคคีภัยเป็นมากกว่าเรื่องไฟไหม้บ้านแต่ยังคุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติและอุบัติเหตุอื่นๆ ต่อที่อยู่อาศัย

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2057838890

6 เรื่องเงินเฟ้อต้องรู้ก่อนวิกฤติ

รับมือกับภาวะข้าวของแพงอย่างมีสติก่อนจะต้องเผชิญวิกฤติเงินเฟ้อจนยากจะหาทางออก ตระหนักในผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาเพื่อเตรียมพร้อมต่อการปรับตัวให้อยู่รอด

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2185859817

Nostalverse แผนการตลาดที่ฟื้นคืนความทรงจำวันวานให้คนไทย

ผลวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหิดลเผยว่าการตลาด Nostalverse สามารถปลุกความทรงจำในอดีตเพื่อความสุขที่หวนคืน สู่การต่อยอดกลยุทธ์ธุรกิจที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภค

ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1759174118

Post Vacation Depression ทำไมใจหมองหม่นหลังเที่ยว

จริงๆแล้วคนเรามีโอกาสเผชิญกับสภาพจิตใจที่แห้งเหี่ยวหลังกลับจากทริปเที่ยว หรือที่เรียกว่า Post Vacation Depression นักเที่ยวตัวจริงควรรับมือกับอาการนี้อย่างไร

, ข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 2152426145

ดื่มน้ำน้อยไปทำอย่างไรให้ร่างกายได้รับน้ำเพียงพอ

การดื่มน้ำไม่เพียงพอกับความต้องการย่อมส่งผลเสียต่อให้ใช้ชีวิตไม่เต็มที่ ทั้งยังอาจนำมาซึ่งโรคเรื้อรังอีกมาก ใส่ใจสุขภาพได้ง่ายๆกับเทคนิคดื่มน้ำอย่างเหมาะสม

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 12

วางแผนมีลูกสักคน เก็บเงินล่วงหน้าสักเท่าไหร่ดี

การมีลูกซักคนมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงในภาวะปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การมีลูกถือเป็นความสุขสุดยอดของครอบครัว และจะช่วยเติมเต็มครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image Happy Asian Woman Eating 600w 2001960107 1

ออมเงินแบบไหน กำไรเร็วกว่า

การลงทุนที่เหมาะสมกับตัวเราเอง หากเราทำได้ มันก็จะเป็นการลงทุนที่สร้างผลกำไรงาม และความสุขให้กับชีวิตของเราได้นั่นเอง

ข้อมูลเพิ่มเติม
Image 8

ทริคเก็บเงินของมหาเศรษฐีที่พวกเราทำตามกันได้

การคิดนั้นเป็นเรื่องที่ดี แต่การคิดมากจนเกินไปจะทำให้เราวนอยู่ในความคิดของตนเอง เมื่อคิดจนสุดทางแล้วยังไม่สามารถหาคำตอบหรือสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ ให้หยุดคิดและหันมาใช้จินตนาการ

ข้อมูลเพิ่มเติม
7 วธออมเงน

7 วิธีออมเงินง่าย ๆ ใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่!

การออมเงินไม่ใช่เรื่องยาก แต่เป็นเรื่องของการวางแผน ตั้งใจ หักห้ามใจ และมีวินัยในตนเอง รับรองได้เลยว่า ถ้าทำตามทั้ง 7 วิธีที่กล่าวมานี้ ยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอน

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blogbanner Mymo

จัดการเรื่องเงินให้อยู่หมัดด้วย MyMo

หากเราเป็นแฟนพันธุ์แท้กับทางธนาคารออมสิน แนะนำให้รีบโหลดมาใช้เลย มีประโยชน์ และดีงามกับเรามากๆ มันทำให้ชีวิตของเราสะดวกสบายขึ้น เอาเวลาที่เหลือไปทำงานอย่างอื่นได้อย่างสบายๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 4

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – อย่าลืมเรื่องสุขภาพ

สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” หรือ Reverse Mortgage ที่ให้ผู้สูงอายุนำบ้านปลอดภาระหนี้ของตัวเองมาจำนองกับธนาคาร แล้วธนาคารจะจ่ายเงินกู้ ให้ทุกเดือน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ปัจจุบันสินเชื่อ Reverse Mortgage มีให้บริการในธนาคารบางแห่งเท่านั้น ถ้าสนใจแนะนำให้ลองดู “สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ” ของธนาคารออมสิน เลยค่ะ

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายทั้งหมด

วิธีง่าย ๆ ก็คือ ให้ตั้งเป้าหมายการใช้จ่ายในแต่ละประเภท พร้อมกับจดบันทึกรายรับ-รายจ่ายเอาไว้ทุกครั้ง นอกจากจะป้องกันไม่ให้เงินรั่วไหล

ข้อมูลเพิ่มเติม
Blog 3

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – เคลียร์หนี้สินที่มี

การเตรียมพร้อมไว้ไม่ใช่เรื่องเสียหาย อย่างน้อยก็ช่วยลดความยุ่งยากให้กับลูกหลาน หรือถ้าคุณเป็นโสด อยู่คนเดียว ไม่มีลูกหลาน

ข้อมูลเพิ่มเติม
8df8c78f B1b6 463b 8aeb F60a0cda62c7

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – ลงทุนให้เหมาะกับความเสี่ยง

ไม่ว่าจะลงทุนประเภทใด ต้องศึกษาข้อมูลและพิจารณาให้รอบด้านก่อนทุกครั้ง หรือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติม
38c72dae A3ad 40fd Be95 22031108d02d 1

เคล็ดลับวางแผนทางการเงินสำหรับผู้สูงวัย – จัดการเรื่องทรัพย์สินมรดก

ถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงวัยที่มีบ้านเป็นของตัวเอง และต้องการเงินไว้ใช้จ่ายยามเกษียณ ก็สามารถเปลี่ยนบ้านให้เป็นรายได้แบบรายเดือนได้ง่าย ๆ

ข้อมูลเพิ่มเติม