วางใจให้ออมสิน

ดูแลความสุขของชีวิตคุณ

banner banner
หน้าหลัก > Q & A โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีค้างชำระไม่เกิน 90 วัน

Q & A โครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีค้างชำระไม่เกิน 90 วัน

 

 

  1. Q : กระบวนการของโครงการแก้ไขหนี้ค้างชำระของบัตรเครดิต/บัตรกดเงินสด สำหรับลูกค้าที่มีสถานะบัญชีค้างชำระไม่เกิน 90 วัน มีขั้นตอนในการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออย่างไร

A : ธนาคารจะดำเนินการส่งข้อความสั้น (SMS) เชิญชวนลูกค้าบัตรเครดิตและ/หรือบัตรกดเงินสด ที่มีสถานะบัญชีค้างชำระไม่เกิน 90 วัน นับจากวันครบกำหนดชำระ และเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หลังจากลูกค้าได้รับข้อความสั้น (SMS) แล้ว สามารถกดเข้าร่วมมาตรการผ่านช่องทางเว็ปไซต์ www.gsb.or.th

 

  1. Q : หากไม่ได้รับข้อความสั้น (SMS) เชิญชวนจากธนาคาร แต่มีความประสงค์จะขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ต้องทำอย่างไร

A :  ลูกค้าบัตรเครดิตและ/หรือบัตรกดเงินสดจะไม่สามารถกดเข้าร่วมมาตรการได้ กรุณาติดต่อผ่านทางสาขาใกล้เคียงเพื่อจัดทำใบคำขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ หรือติดต่อ GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 เพื่อแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ

 

  1. Q : ในขั้นตอนของการยืนยันการรับสิทธิ์ หากพบว่า หมายเลขโทรศัพท์ไม่ตรงกับของลูกค้า ต้องทำอย่างไร

A : ลูกค้าต้องแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์มือถือใหม่ ผ่านทาง GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 เนื่องจากหมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ในการยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ จะเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่บันทึกในระบบงาน ที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคารตอนสมัครใช้บริการบัตรเครดิตหรือบัตรกดเงินสด

 

  1. Q : ลูกค้าจะทราบผลการพิจารณาการเข้าร่วมมาตรการได้อย่างไร

A : ลูกค้าจะทราบผลการพิจารณาการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ หลังจากกดเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือโดยจะได้รับหนังสือแจ้งผลการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด และหนังสือข้อตกลงการเข้าร่วมมาตรการ ผ่านทางจดหมายตามที่อยู่ที่ให้ไว้กับธนาคาร ยกเว้น ลูกค้าที่มีสถานะบัญชีค้างชำระเกิน 90 วัน ณ วันที่กดเข้าร่วมมาตรการ จะไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ

 

  1. Q : หากไม่ได้รับหนังสือแจ้งผลการเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้าบัตรเครดิต/สินเชื่อบัตรเงินสด และหนังสือข้อตกลงการเข้าร่วมมาตรการ ต้องทำอย่างไร

A : ให้ลูกค้าติดต่อผ่านทาง GSB Credit Card Call Center โทร. 0 2299 8888 เพื่อขอรับเอกสารหนังสือฯ และ/หรือปรับปรุงที่อยู่ของลูกค้าให้เป็นปัจจุบัน

 

  1. Q : หากลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือแล้ว และต้องการออกจากมาตรการ ต้องทำอย่างไร

A : ไม่สามารถออกจากมาตรการช่วยเหลือได้ กรุณาศึกษาเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ก่อนกดลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ

 

  1. Q : หากลูกค้าเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตบูโร (NCB) หรือไม่

A : ลูกค้าบัตรเครดิตและ/หรือบัตรกดเงินสด ที่มีสถานะบัญชีค้างชำระไม่เกิน 90 วัน ที่เข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือไม่ส่งผลต่อข้อมูลเครดิตบูโร (NCB)

Skip to content