สวยครบ จบทุกองศา ที่โรงพยาบาลยันฮี

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 - 29 ก.พ. 2567

แชร์

Thumb รพ ยันฮี Creat 1

รพ ยันฮี Creat 01

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ใช้บริการ ณ โรงพยาบาลยันฮีที่ร่วมรายการและทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนและ 10 เดือน

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท
พิเศษ 2 : รับเครดิตเงินคืน 10%
เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แบ่งชำระ 0% นาน 6 เดือนและ 10 เดือน
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท

แบ่งชำระ 6 เดือนหรือ 10 เดือน/เซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน
10,000 บาทขึ้นไป 220 บาท
30,000 บาทขึ้นไป 650 บาท
50,000 บาทขึ้นไป 1,200 บาท
100,000 บาทขึ้นไป 3,000 บาท

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GY1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • ลงทะเบียน 1 ครั้งรับสิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรม
 • จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 3,000 บาท/1 สิทธิ์/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ

พิเศษ 2 : คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป

 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ พิมพ์ GY2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งไปยังหมายเลข 0625965522
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนนและไม่เกินยอดใช้จ่าย/รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • กรณีคะแนนสะสม ณ วันที่ทำรายการตัดคะแนน มีไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการให้เครดิตเงินตามรายการส่งเสริมการขายนี้

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันที่ผู้ถือบัตรทำรายการ
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • สงวนสิทธิ์ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารได้
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารจะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์