เปลี่ยนคะแนนสะสม GSB Reward Point เป็น VIZ Coins

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน เป็นต้นไป
Viz

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน สามารถนำคะแนนสะสม GSB Reward Point  ทุกๆ 1,000 คะแนน แลกรับ VIZ Coins ได้ 100 คะแนน (1คะแนน=1 บาท)  

ผู้ถือบัตรเครดิตสามารถแจ้ง แลกรับ VIZ Coins ผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center  โทร. 02-299-8888 และ GSB Infinite Banking  Call Center สำหรับผู้ถือบัตร Prestige และ World Elite โทร.02-299-9999 ระหว่างวันที่ 1 มกราคม  – 31 ธันวาคม 2565

 

Viz 2023 Creat 01

 

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

 • ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินนำคะแนนสะสม GSB Reward Point แลกรับสินค้าผ่านช่องทาง GSB Credit Card Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Premium และ Precious  โทร. 0 2299 8888 และ GSB Infinite Banking Call Center สำหรับผู้ถือบัตรเครดิต Prestige และ World Elite โทร. 0 2299 9999
 • หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือบัตรเครดิตที่ทำการแลกคะแนนสะสมจะต้องเป็นหมายเลขเดียวกันกับที่ลงทะเบียนไว้กับ OneSiam Application ซึ่งให้บริการโดย บริษัท เวล็อซซิตี้ จำกัด (“บริษัท”)
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้นในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • การนำคะแนนสะสมมาแลกรับสินค้าให้เป็นไปตามเงื่อนไขในการแลกสินค้าแต่ละประเภทและตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ในกรณีที่คะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคำขอแลกสินค้านั้นๆ ตามดุลยพินิจของธนาคาร
 • คะแนนสะสมที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กำหนดคะแนนสะสม GSB Reward Point 1,000 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ VIZ Coin 100 คะแนน โดย VIZ Coin 1 คะแนน มีมูลค่าเท่ากับ 1 บาท
 • การแลกคะแนน GSB Reward Point ขั้นต่ำ 1,000 คะแนน เพิ่มได้ทุก 1,000 คะแนน
 • ณ วันที่แจ้งความประสงค์แลกคะแนนสะสม GSB Reward Point ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะเป็นปกติ ไม่ผิดนัดชำระ และต้องมีคะแนน GSB Reward Point เพียงพอ
 • คะแนนที่แลกแล้วไม่สามารถ แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือขอคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • เงื่อนไขการแลกซื้อสินค้า บริการ และชำระบิลต่างๆ เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท เวล๊อซซิตี้ จำกัด กำหนด สอบถามรายละเอียด โทร.0-2111-6161 บริการจากบริษัทฯ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ได้ประกาศไว้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

โปรโมชั่นที่เกี่ยวข้อง

Shutterstock 1483134410 [converted] 2

ตั้งแต่วันที่ 19 มี.ค. - 30 พ.ค. 2566

โปรพิเศษ! กดเงินสด 0% ฟรีค่าธรรมเนียมและรับดอกเบี้ย 0% สูงสุด 60วัน*

  รายละเอียดกิจกรรม ฟรีค่าธรรมเนียมและรับดอกเบี้ย 0% สำหรับรายการกดเงินสด สูงสุด 60วัน* เงื่อนไขการรับสมนาคุณ สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด และได้รับข้อความสั้น (SMS) จากธนาคารเท่านั้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด และ รับอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 60 วัน เมื่อทำรายการเบิกถอนเงินสดผ่านบัตรเครดิตตามหมายเลขบัตรเครดิตที่ระบุในข้อความสั้น (SMS) ที่ได้รับจากธนาคาร ตามระยะเวลาที่กำหนดโดยขึ้นอยู่กับวันตัดรอบบัญชีของผู้ถือบัตร ดังนี้ วันตัดรอบบัญชี ระยะเวลาฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด และ รับอัตราดอกเบี้ย 0% 18 มีนาคม 2566 19 มีนาคม – 17 พฤษภาคม 2566 20 มีนาคม 2566 21 มีนาคม – 19 พฤษภาคม 2566 25 มีนาคม 2566 26 มีนาคม – 24 [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
17811997987196

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2566

เรื่องกิน เรื่องใหญ่ สั่งดิลิเวอรีออนไลน์ จ่ายด้วยบัตรเดบิตออมสินได้เลย

เงื่อนไข สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตรเดบิตธนาคารออมสินทุกประเภท เมื่อสั่งอาหารหรือสินค้าผ่าน foodpanda.co.th หรือแอปพลิเคชัน foodpanda ยอดสั่งตั้งแต่ 300 บาทขึ้นไป ต่อคำสั่งซื้อ หลังหักค่าส่งและส่วนลดทุกประเภทรับส่วนลด 60 บาท รับส่วนลดโดยการกรอกรหัส GSBDB60 ในช่องกรอกรหัส ก่อนที่จะทำการสั่งเท่านั้น จำกัดสิทธิ์การใช้ส่วนลด 1 สิทธิ์/ผู้ใช้/เดือน จำกัดเดือนละ 830  สิทธิ์ ผู้ถือบัตรต้องสมัครสมาชิกและทําการล็อคอินเข้าบัญชี foodpanda ใส่รหัสส่วนลดในช่องกรอกโค้ด และเลือกบัตรเดบิตธนาคารออมสิน ก่อนทํารายการชําระเงินเท่านั้น ใช้ได้กับบริการสั่งอาหารหรือสินค้าผ่านบริการ pandamart หรือ shops ผ่านแอปพลิเคชัน foodpanda ของ foodpanda ประเทศไทยเท่านั้น รหัสส่วนลดสามารถใช้งานได้ทั้งวัน (เวลา 00:00 ถึง 23:59) ของวันที่ 1 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม 2566 ส่วนลดนี้ไม่รวมค่าส่งและไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ของ foodpanda ได้ ผู้ใช้บริการตกลงเป็นผู้ชำระค่าส่งและค่าบริการส่วนต่างหลังจากหักส่วนลดตามที่ได้รับแล้ว หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Cpn Creat731

ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. - 15 พ.ค. 2566

Summer Edition

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ (จำกัดการแลกคะแนน 100,000 คะแนน/บัญชีบัตรหลัก/เดือน)  ลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม – 15 พฤษภาคม 2566 เงื่อนไขรายละเอียด สำหรับประเภทบัตร Precious, Ecommerce, TQM Infinity, Premium เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13% สำหรับประเภทบัตร World Elite, Prestige, World เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15% ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS พิมพ์ GCPN#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) กรณีคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการตัดคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตร คะแนนสะสมแลกแทนเครดิตเงินคืนเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินร้านค้าในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัลพลาซ่า เซ็นทรัลเฟสติวัล เซ็นทรัลภูเก็ต และเซ็นทรัลวิลเลจ คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกหักออกจากบัตรฯ ตามลำดับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านระบบ SMS ตามจำนวนคะแนนที่แจ้งประสงค์แลกผ่าน [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
สินเชื่อเพื่อคุณ 731

อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2566

จะสักกี่วิกฤต ชีวิตต้องไปต่อ ด้วยสินเชื่อเพื่อคุณ

  สมัครใช้บริการสินเชื่อ     จุดเด่น ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 1.25 ต่อเดือน .mega-info-box-28:hover .mega-info-header i { color: !important; background: !important; } วงเงินกู้สูงสุด 30,000 บาทต่อราย .mega-info-box-224:hover .mega-info-header i { color: !important; background: !important; } ระยะเวลากู้ สูงสุดไม่เกิน 2 ปี .mega-info-box-488:hover .mega-info-header i { color: !important; background: !important; } ไม่ต้องมีหลักประกัน .mega-info-box-331:hover .mega-info-header i { color: !important; background: !important; } [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
วันเกษียณ 731

ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 31 พ.ค. 2566

สุขสำราญ ยิ้มรับวัยเกษียณ กับสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการบำนาญและลูกจ้างประจำ โดยใช้บำเหน็จตกทอดเป็นหลักประกัน

    เฉพาะลูกค้ารายใหม่ ที่ได้รับอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566 เงื่อนไขดังนี้ วงเงินกู้ 200,001 บาท ถึง 499,999 บาท ได้รับ กระเป๋าพับได้ GSB จำนวน 1 ใบ มูลค่าใบละ 99 บาท (จำกัด 500 รายแรก) วงเงินกู้ 500,000 บาท ถึง 999,999 บาท ได้รับ ร่มไม้เท้า GSB จำนวน 1 คัน มูลค่าคันละ 250 บาท (จำกัด 200 รายแรก) วงเงินกู้ 1,000,000 บาทขึ้นไป ได้รับ เครื่องชั่งน้ำหนักวัดดัชนีมวลกาย จำนวน 1 [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 1483134410 [converted]

ตั้งแต่วันที่ 17 มี.ค. - 15 มิ.ย. 2566

โปรพิเศษ! กดเงินสดฟรีดอกเบี้ย 3 รอบต่อบัญชี

  สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ถือบัตร Prima ที่ได้รับข้อความสั้น (SMS) เรียนเชิญจากธนาคารเท่านั้น! ต่อที่ 1 เบิกถอนเงินสดที่ตู้ ATM ทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566 ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน 0%  ต่อที่ 2 เบิกถอนเงินสด ระหว่างวันที่ 17 มีนาคม 2566 – 15 มิถุนายน 2566 สะสมครบ 30,000 บาทขึ้นไป และมียอดคงค้างไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท 2 รอบบัญชี รับ Gift Card Lotus’s มูลค่า 1,000 บาท ระยะเวลากิจกรรม ระหว่าง 17 มีนาคม 2566 – 15 มิถุนายน [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
17805323754564

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 31 ก.ค. 2566

กิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ “ลูกค้าใหม่สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน”

จุดเด่น รายได้น้อยก็กู้ได้ แถมยังมีสิทธิ์ได้รับรางวัล Gift Voucher มูลค่า 200 – 500 บาท  .mega-info-box-327:hover .mega-info-header i { color: !important; background: !important; } กิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับ “ลูกค้าใหม่สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน” มอบ Gift Voucher มูลค่า 200 – 500 บาท ให้กับกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน Gift Voucher มูลค่า 200 บาท ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ วงเงินอนุมัติ 30,000 – 50,000 บาท 100 รายแรก ของแต่ละช่วงเวลา Gift Voucher มูลค่า 300 บาท ต้องเป็นลูกค้าที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ วงเงินอนุมัติ 50,001 – 100,000 บาท [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Jaymart Creat731

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. – 30 มิ.ย. 2566

โปรโดนใจ รุ่นไหนก็คุ้ม ที่ Jaymart Mobile

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ซื้อสินค้าที่จำหน่าย ณ พันธมิตรร้านค้า Jaymart Mobile สาขาที่ร่วมรายการและทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2566 สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ซื้อสินค้าที่จำหน่าย ณ พันธมิตรร้านค้า Jaymart Mobile สาขาที่ร่วมรายการและทำรายการแบ่งชำระ 0% นาน 10 เดือน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท พิเศษ 1 :  เครดิตเงินคืนสูงสุด 18,000 บาท (จำกัดการลงทะเบียนร่วมกิจกรรม 300 สิทธิ์/ตลอดรายการ) พิเศษ 2  :  คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป   สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน แบ่งชำระ 0% นาน [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Shutterstock 671366233 [converted]2

ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. – 15 พ.ค. 2566

โปรพิเศษ! รับเครดิตเงินคืนสูงสุด1,000 บ.

  รายละเอียดกิจกรรม ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS : พิมพ์ GUS#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) ระยะเวลากิจกรรม ระหว่าง 15 มีนาคม 2566 – 15 พฤษภาคม 2566   เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตที่ผ่านการคัดกรองข้อมูลตามเงื่อนไขที่กำหนด และได้รับข้อความสั้น (SMS) เรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจากธนาคารเท่านั้น ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง SMS พิมพ์ GUS#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย) และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม รับเครดิตเงินคืน (Cashback) เมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่กำหนดในช่วงระยะเวลากิจกรรม ดังนี้ - เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 8,000 บาท รับเครดิตเงินคืน (Cashback) 300 บาท หรือ - เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 20,000 บาท รับเครดิตเงินคืน [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Agoda 2023 Visa Creat2

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

Happiness Travel

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับส่วนลด 5 % เมื่อจองห้องพัก สำหรับจุดหมายปลายทางทั่วโลก ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566   ข้อกำหนดและเงื่อนไข สิทธพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวีซ่าธนาคารออมสิน ส่วนลดสำหรับการจองห้องพักและชำระเงินระหว่าง วันนี้ – มิถุนายน 2566 สำหรับการเข้าพักตั้งแต่วันที่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566 ส่วนลดเฉพาะการจองห้องพักและชำระเงินล่วงหน้าผ่านเว็ปไซต์ agoda.com/visath กรณีเลือกช่องชำระเงินที่โรงแรม จะไม่ได้รับส่วนลดนี้ ส่วนลด 15% สำหรับการจองห้องพักเฉพาะกับโรงแรมที่กำหนด ในจุดหมายปลายทางทั่วโลก จำกัดส่วนลดสูงสุดไม่เกิน 1,500 บาทต่อการจองต่อครั้ง ส่วนลดสำหรับค่าห้องพักเท่านั้น (ไม่รวมภาษีท้องถิ่น ค่าบริการและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ส่วนลดนี้ใช้ได้เฉพาะโรงแรมที่กำหนด โดยโรงแรมดังกล่างจะแสดงข้อความ Visa TH ในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่หมายเลขบัตรวีซ่าที่ถูกต้องเท่านั้น สิทธิ์มีจำนวนจำกัด 1,500 สิทธิ์ ตามลำดับก่อน/หลังตลอดระยะเวลารายการ ส่วนลดไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้ ต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม agoda.co.th/info/agoda_faq.html บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
Gsb Restaurant Final Edit Creat 2

ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566

คุ้มทุกมื้อ กับบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ที่ร้านอาหารทั่วประเทศ

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,900 บาท*/** วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566 สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม *เงื่อนไขคุ้ม 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 900 บาท สะสมยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ครบทุก 3,000 บาท รับเครดิตเงินคืน 100 บาท จำกัดเครดิตเงินคืน 300 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 900 บาท/บัตร/ตลอดรายการ จำกัดสิทธิ์รวมทั้งสิ้น 1,000 สิทธิ์/ตลอดรายการ ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS ครั้งเดียวรับสิทธิ์ตลอดรายการโดยพิมพ์ GD1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) การคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขตั้งแต่วันที่ 1 ของเดือนที่ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิ์และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันเป็นต้นไป เช่น ผู้ถือบัตรลงทะเบียนรับสิทธิ์ในวันที่ 15 มี.ค. 2566 [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม
03 Gsb Eveandboy 29.7x21cm Edit 731

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 พ.ค. 2566

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 16% ที่ EVEANDBOY

  สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ที่ร้าน EVEANDBOY สาขาที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2566 รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม *เงื่อนไขพิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืน 3% ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินครบทุก 1,500 บาท/เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน 50 บาท จำกัดเครดิตเงินคืน 200 บาท/บัตร/เดือน สูงสุด 600 บาท/บัตร/ตลอดรายการ ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ โดยพิมพ์ GEB1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น **เงื่อนไขพิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืน 13% ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย แลกรับเครดิตเงินคืน [...]
โปรโมชันข้อมูลเพิ่มเติม