สุขภาพดี ตลอดปี 2566 ที่โรงพยาบาลวิมุต

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

Vimut 731

Vimut 2 Creat

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

สิทธิพิเศษ 1

สิทธิพิเศษระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2566

: ส่วนลดค่าห้อง ค่ายา 10%

: Telemed ปรึกษาแพทย์ออนไลน์ ฟรี จากราคา 500 บาท/ครั้ง ผ่าน ViMUT application (4 ครั้ง/ปี)

: วัคซีนไข้หวัดใหญ่ ราคา 750 บาท จากราคาเต็ม 1,200 บาท

: แพ็กเกจตรวจสุขภาพ ราคา 1,400 บาท จากราคาเต็ม 3,440 บาท

โปรแกรมตรวจ

สิทธิพิเศษ 2

 • ผู้ถือบัตรชำระค่าบริการเต็มจำนวนด้วยบัตรเครดิตธนาคารออมสินครบทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point แลกทุก 1,000 คะแนน โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลก พิมพ์ GVM#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดใช้ต่อเซลล์สลิป (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • สำหรับประเภทบัตร Precious, Ecommerce, TQM Infinity, Premium เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 13%
 • สำหรับประเภทบัตร World Elite, Prestige, World เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและใช้คะแนนแลกเท่ายอดซื้อ เพื่อแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 15%
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดครบทุก 1,000 คะแนนจากยอดใช้จ่ายโดยไม่รวมยอดเศษ ธนาคารจะนำออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนยอดใช้จ่ายที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน ให้กับผู้ถือบัตร
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น

• ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด


แชร์