จ่ายสบายรับเงินคืน ด้วย ทรูมันนี่ วอลเล็ท

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 30 มิ.ย. 2566

แชร์

True Money Wallet 2023 731

True Money Wallet 2023 Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1,200 บาท* (ไม่ต้องใช้คะแนนแลก) เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดและลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่าน SMS ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย. 66

 

เงื่อนไข

  • สิทธิประโยชน์นี้สำหรับผู้ถือบัตรธนาคารออมสินเท่านั้น เมื่อผูกบัตรเครดิตเข้ากับ True Money Wallet และใช้ชำระค่าสินค้าและบริการด้วย True Money Wallet Application ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566
  • สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรที่ส่ง SMS ลงทะเบียน พิมพ์ GWL ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 062 596 5522 และได้รับข้อความตอบกลับ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2566 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดระยะเวลาส่งเสริมการตลาด
  • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายครบทุก 500 บาท เพื่อรับเครดิตเงินคืน 20 บาท จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 200 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน หรือสูงสุด 1,200 บาท ตลอดรายการ โดยเครดิตเงินคืนจะเข้าบัญชีบัตรภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ทำการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมทาง SMS สำเร็จ
  • การคำนวณเครดิตเงินคืนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน ยกเว้น รายการที่เกิดจากการชำระบิลทุกประเภท การเติมเงิน (Top-up) ทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การซื้อทอง และการชำระ Easy Pass
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนทอนเป็นเงินสดหรือโอนให้ผู้อื่นได้
  • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงสภาพสมาชิกบัตร และมีประวัติการชำระดีจนถึงวันที่มีการแสดงเครดิตเงินคืน
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิเข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริตฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อธุรกิจการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรเครดิตผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากธนาคารออมสินได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
  • ธนาคารออมสินไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แชร์