True digital_park SHOP EARN BURN คุ้ม!

วันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566

แชร์

Tdp 2 Creat 02

Tdp 2

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อใช้จ่ายตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ที่ True digital_parl ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2566

รายละเอียดกิจกรรม

แลกรับเครดิตเงินคืน 12%เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิปและใช้คะแนนแลกรับเครดิตเงินคืนเท่ายอดซื้อ
(จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/บัตร/เดือน/กลุ่มศูนย์การค้าฯ)

เงื่อนไขรายละเอียดเพิ่มเติม

 • มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้า 101 true digital park เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS แจ้งแลกคะแนนสะสมทุกครั้งที่ต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน 12% โดยพิมพ์ GSPD#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ (ไม่ใส่จุดทศนิยม) ส่งมาที่ 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/บัตร/เดือน  
 • คะแนนสะสม GSB Reward Point จะถูกตัดออกจากคะแนนสะสมของผู้ถือบัตรตามจำนวนคะแนนที่แจ้งแลกผ่านระบบ SMS
 • กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ธนาคารจะไม่ดำเนินการแลกเครดิตเงินคืน 12% ให้กับผู้ถือบัตร
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถยกเลิก ขอคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนในบัญชีบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรภายใน 60 วัน      นับจากวันสิ้นเดือนของวันลงทะเบียน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคาร
  จนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมาคิดรวมในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการนี้
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้น ในวันที่กำหนดเท่านั้นไม่นับรวมห้างสรรพสินค้า, แผนกซูเปอร์มาร์เก็ต, ท็อปมาร์เก็ต, ท็อป ซูปเปอร์สโตร์, พาวเวอร์บาย, ร้านค้าเช่า, บุหรี่, สุรา, บัตรกำนัล, บัตรเติมเงินทุกประเภท, การซื้อเพื่อการลงทุน, การค้า, ขายส่ง, การซื้อทองหรือเพชร,   ใบรับใบจองสินค้า, ใบมัดจำค่าสินค้า, การชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก ยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ โดยถือข้อมูลที่ธนาคารฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริม การขายนี้  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์