โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ท่องเที่ยว > เที่ยวสุดฟิน คุ้ม 3 ต่อ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

เที่ยวสุดฟิน คุ้ม 3 ต่อ รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

 • คุ้ม 1 รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6000 บาท* (ไม่ต้องใช้คะแนนสะสม) เมื่อใช้จ่ายครบตามที่ธนาคารกำหนดพร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุดอีก 15%** สำหรับลูกค้าบัตร GSB World Credit Card และใช้คะแนน GSB Reward Point

 • คุ้ม 2 รับ Airasia Big Rewards สูงสุด 80,000 คะแนน เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • คุ้ม 3 รับ Official HIS Gift Voucher มูลค่า 11,100 บาท สำหรับ Top Spender 5 ท่านแรกเมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไปตลอดรายการ

  ระหว่างวันที่ 1 กรกฏาคม 2565 – 30 กันยายน 2565

 

66.travel Gsb Creat

 

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GTV1#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมนี้ โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ
 • คำนวณยอดใช้จ่ายสะสมรายเดือน ในหมวดท่องเที่ยว ครบทุก 7,000 บาทต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (สูงสุด 500 บาท) หรือครบทุก 50,000 บาทขึ้นไป ต่อเดือน รับเครดิตเงินคืน 1,000 บาท (สูงสุด 2,000 บาท)
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน และ 6,000 บาท ตลอดรายการ โดยคำนวณตามรายบัตร

 

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GTV2#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) และจะได้รับ SMS ยืนยันการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565 จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมโดยลงทะเบียนทุกครั้งเมื่อต้องการแลกรับเครดิตเงินคืน
 • เครดิตเงินคืน 12% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท คำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก แต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • เครดิตเงินคืน 15% สำหรับบัตรเครดิตธนาคารออมสินมาสเตอร์การ์ด เวิร์ล คำนวณจากยอดคะแนนสะสมที่แลก แต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเมื่อมียอดใช้จ่ายครบ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 20,000 คะแนน ต่อบัตร ต่อเดือน
 • คะแนนสะสมจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรเครดิตตามจำนวนที่แลก กรณีคะแนนสะสมไม่เพียงพอ ณ วันที่จะทำการตัดคะแนนสะสม ธนาคารจะไม่ทำการเครดิตเงินคืนให้ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี

 

เงื่อนไขการรับ AirAsia Big Point

 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ตลอดรายการ จำกัดการรับ Air Asia Big Point สูงสุด 80,000 คะแนน ต่อบัตร ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์การให้คะแนน Air Asia Big Point เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน และธนาคารดำเนินการเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรสมบูรณ์
 • ธนาคารจะคำนวณรายการใช้จ่ายสะสมต่อเดือน มาคำนวณให้คะแนน Air Asia Big Point โดยนับตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียน SMS การรับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับคะแนน Air Asia Big Point ภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นเดือนที่ลงทะเบียนรับเครดิตเงินคืนทาง SMS สำเร็จ
 • ธนาคารดำเนินการนำคะแนน Air Asia Big Point เข้าบัญชีโดยอัตโนมัติ กรณีผู้ถือบัตรเป็นสมาชิก Big Royalty โดยแจ้งเลขที่สมาชิกให้กับธนาคาร หรือรับรหัส Code ผ่านทาง SMS โดยยึดเบอร์โทรที่ทำรายการลงทะเบียนเครดิตเงินคืนเป็นลำดับแรก การจัดส่งข้อความรหัส Code Air Asia Big Point จำนวน 1 ข้อความ
 • คะแนน Air Asia Big Point ไม่สามารถยกเลิก ข้อคืน หรือเปลี่ยนแปลงได้ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนสิทธิ์ให้สมาชิกท่านอื่นได้
 • เงื่อนไขมูลค่าและการใช้คะแนน Air Asia Big Point เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการกำหนด ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ในการกำหนด และ หรือ การดำเนินการดังกล่าว

 

เงื่อนไขการรับ Gift Voucher

 • จำกัดการรับสิทธิ์ 1 สิทธิ์ ต่อบัตร ตลอดรายการ
 • สงวนสิทธิ์การให้ Gift Voucher เฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนแลกรับเครดิตเงินคืน และธนาคารดำเนินการเครดิตเงินคืนให้กับผู้ถือบัตรสมบูรณ์
 • ธนาคารจะคำนวณยอดใช้จ่ายสะสมตลอดรายการ สำหรับผู้มียอดใช้จ่ายสูงสุด 5 ท่านแรก ตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป
 • Gift Voucher 1 ใบ มูลค่า 11,100 บาท สามารถใช้ซื้อสินค้าและบริการภายในบริษัท เอช. ไอ.เอส.ทัวร์ จำกัด โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 • ธนาคารจะติดต่อผู้ถือบัตรเพื่อมอบของสมนาคุณภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดกิจกรรม

 

เงื่อนไขทั่วไป

 • เมื่อผู้ถือบัตรใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตใบที่ลงทะเบียนแบบเต็มจำนวน ณ ร้านค้าและผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน) ที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่1 กรกฎาคม – 30 กันายนยน 2565  ในหมวดท่องเที่ยว (ตาม MCC Code ที่ระบุใน VISA/ MASTERCARD/ ) ดังนี้

หมวดท่องเที่ยว: โรงแรมและรีสอร์ท รวมร้านอาหารในโรงแรมและรีสอร์ท (ทั่วโลก), บริษัททัวร์, ผู้ให้บริการด้านการจองที่พักออนไลน์เว็บไซต์และแอปพลิเคชันท่องเที่ยวออนไลน์ (MCC Code: 3501–3828, 4722, 5962, 7011)

หมวดบริการรถเช่า (MCC Code: 3351-3441, 7512, 7513, 7519, 7523)

หมวดสายการบิน (MCC Code: 3000-3001, 3004-3018, 3020-3022, 3024-3032, 3034-3035, 3037-3040, 3042-3044, 3047-3048, 3050-3052, 3056, 3058, 3061, 3064, 3066, 3068-3069, 3072, 3075-3079, 3082, 3084, 3088, 3090, 3098-3100, 3102-3103, 3127, 3132, 3136, 3144, 3161, 3174-3175, 3180-3183, 3187, 3196, 3206, 3211, 3217, 3219, 3221, 3223, 3234, 3236, 3240, 3245-3248, 3256, 3260-3261, 3294-3295, 3297, 3298-3299, 4511)

 • การคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายตามรอบปฏิทินในเดือนที่ลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียน ที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยัน ในกรณีที่มีความจำเป็น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนที่ลงทะเบียน
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืนและคะแนนสะสมพิเศษ ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมหลายใบ ต้องลงทะเบียนตามรายบัตรและการคืนเครดิตเงินคืนจะคำนวณตามรายบัตร
 • กรณีบัตรหาย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณเครดิตเงินคืนไม่รวมรายการประเภท การเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระภาษี ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง และยอดแบ่งชำระรายเดือน “Sabaijai On Call By GSB”
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้
 • ธนาคารไม่ใช่ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรณีผู้ได้รับของสมนาคุณมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้จำหน่ายหรือเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ