Booking & Let”s Travel รับส่วนลดสูงสุด 600 บาท* กับ Traveloka

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

แชร์

Tkgsb123 Co 2

Tkgsb123

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท เมื่อชำระยอดผ่าน แอปพลิเคชัน Traveloka บนเว็บไซต์ www.traveloka.com

รระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566 (เวลา 00.01 – 23.59 น.)

 

เงื่อนไขการรับส่วนลด

 • รับส่วนลด 200 บาท เมื่อมียอดจองผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ได้บน Traveloka และชำระยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 2,200 บาทขึ้นไป/การจอง
 • รับส่วนลดโดยการใส่รหัส TKGSB123 ก่อนชำระเงิน
 • จำกัดส่วนลด 1 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้และบัตร/เดือน สูงสุด 3 สิทธิ์/บัญชีผู้ใช้และบัตร/ตลอดรายการ
 • สิทธิ์ส่วนลดมีจำนวนจำกัด รวมทั้งสิ้น 413 สิทธิ์/ตลอดรายการ ดังนี้

สำหรับเดือนตุลาคม จำนวน 150 สิทธิ์

สำหรับเดือนพฤศจิกายน จำนวน 150 สิทธิ์

สำหรับเดือนธันวาคม จำนวน 113 สิทธิ์

 • ผู้ถือบัตรต้องทำการจองผ่าน Traveloka ใส่รหัสส่วนลดในช่องกรอกโค้ดและเลือกบัตรเครดิตธนาคารออมสินก่อนทำรายการชําระเงินเท่านั้น
 • ส่วนลดนี้ใช้ได้กับการจองเที่ยวบิน โรงแรม รถเช่า Xperience บริการรับส่งสนามบิน และบริการเช่ารถ (ไม่รวมประกันการเดินทาง หรือบริการเสริมอื่นๆ)
 • ส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ได้กับการจองแพ็คเกจเที่ยวบิน+โรงแรม
 • ส่วนลดนี้สามารถใช้ได้กับการจองผ่านเว็บไซต์, โมบายล์ไซต์, และแอปพลิเคชันTraveloka (เวอร์ชั่นล่าสุด) เท่านั้น
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้สำหรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินและสามารถใช้กับการชำระเงินในสกุลบาทไทย (THB) เท่านั้น
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับสิทธิ์การใช้ส่วนลดในอนาคตต่อลูกค้าที่ละเมิดข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นหรือใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด
 • การใช้โปรโมชั่นในทางที่ผิด หมายถึง การใช้งานที่ผิดพลาดทุจริตหรือกระทำเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจ
 • ในกรณีขอคืนเงินหรือเปลี่ยนแปลงการจอง Traveloka จะชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระเข้าระบบหลังจากหักส่วนลดแล้วเท่านั้น
 • Traveloka ขอสงวนสิทธิ์ในการออกรหัสส่วนลดทดแทนในกรณีที่รหัสส่วนลดหมดอายุการใช้งาน ถูกยกเลิก หรือนำไปใช้ในทางที่ผิด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารและ Traveloka มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากมีกรณีพิพาท
  คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจหรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ Traveloka หรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่GSB Contact Center โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center
  โทร. 02 299 8888

แชร์