โปรโมชัน

สินเชื่อ

หน้าหลัก > โปรโมชัน > สินเชื่อ > ลูกค้าคนพิเศษ กู้เพิ่มได้ ให้ทุกวันมีรอยยิ้ม กับสินเชื่อบ้านเติมตังค์

ลูกค้าคนพิเศษ กู้เพิ่มได้ ให้ทุกวันมีรอยยิ้ม กับสินเชื่อบ้านเติมตังค์

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเคหะปัจจุบันของธนาคาร ให้กู้เพิ่มเติมเพื่อการอุปโภคบริโภค หรือเพื่อนำไปชำระหนี้สินเชื่อรายย่อยประเภทอื่น

 • ผ่อนต่ำล้านละ 5,100 บาท/เดือน (นาน 6 เดือนแรก)

 • อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก ต่ำสุด 3.990% (MRR-2.255%)

 • วงเงินให้กู้สูงสุด 10 ล้านบาท ผ่อนชำระนานสูงสุด 30 ปี

 • ฟรี ค่าจัดทำนิติกรรมสัญญา และค่าบริการสินเชื่อ          

 

 

Aw บ้านเติมตังค์ Leaflet A4 Cre

 

รายละเอียดการสมัคร

 

 •  ปัจจุบันเป็นผู้กู้สินเชื่อเคหะเดิมของธนาคาร ยกเว้น ผู้กู้โครงการบ้านเอื้ออาทร ที่อยู่ระหว่างการค้ำประกันของการเคหะแห่งชาติ (กคช.)
 • มีอายุครบ  20  ปีขึ้นไป  ดังนี้
  • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี
  • กรณีเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระ/เจ้าของกิจการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
 • เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

 

ที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุดที่เป็นหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินเดิม

ระยะเวลา เงินกู้ระยะยาว (LT)
กรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ กรณีผู้กู้ไม่ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ
ปีที่ 1 -2 MRR-2.255% MRR-1.755%
หลังจากนั้น MRR-1.000%
เฉลี่ย 3 ปี 4.408% 4.742%
EIR 4.939% 5.063%

ยื่นกู้ภายใน 31 ตุลาคม 2565 อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2565

ลูกค้าสินเชื่อเคหะของธนาคารที่สนใจใช้บริการสินเชื่อบ้านเติมตังค์ (GSB PLUS) สามารถยื่นคำขอกู้ได้ที่ธนาคารออมสินสาขาที่ใช้บริการสินเชื่อเคหะเท่านั้น

 • ปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563)
 • อัตราดอกเบี้ยโปรโมชันเฉพาะกรณีเงินกู้ระยะยาว (LT)
 • กรณีผ่อนต่ำ 6 เดือนแรก ล้านละ 5,100 บาท ต่อเดือน เฉพาะลูกค้าที่เลือกใช้อัตราดอกเบี้ยโปรโมชัน
 • หลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆให้เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์เงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า