ดอกเบี้ยบิ๊กเบิ้มโดนใจ ไม่เสียภาษี* กับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน

ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. - 31 ต.ค. 2566

แชร์

Thumb เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13 เดือน

 

เงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ 13เดือน

รายละเอียดเงินฝาก :

เงื่อนไขการฝาก

 1. เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท
 2. บุคคลธรรมดาที่มีอายุตั้งแต่ 7 ปี ขึ้นไป
 3. นิติบุคคลทุกประเภท
 4. บุคคลธรรมดาและนิติบุคคลทุกประเภท ไม่จำกัดวงเงินรับฝากสูงสุด

การคิดดอกเบี้ย / ผลตอบแทน 

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.75 ต่อปี (เทียบเท่าเงินฝากประจำร้อยละ 2.05 ต่อปี)

ระยะเวลารับฝาก

 • ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2566

เงื่อนไขการถอน

 • ถอนครั้งละเท่าใดก็ได้
 • ถอนหรือปิดบัญชีก่อนฝากครบ 13 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก จำนวนเงินที่ถอนจะได้รับดอกเบี้ยเผื่อเรียก

ภาษี ณ ที่จ่าย

 • บุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี
 • นิติบุคคลหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามประกาศกรมสรรพากร

การลงรับดอกเบี้ย

 • เมื่อฝากครบ 13 เดือนนับตั้งแต่วันที่ฝาก
 • จะโอนดอกเบี้ยและยอดเงินฝากเข้าบัญชีเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอนที่ผู้ฝากแจ้งไว้

แชร์