โปรโมชัน

เงินฝาก

หน้าหลัก > โปรโมชัน > เงินฝาก > สลากออมสิน 2 ปี ลุ้นเงินล้านทุกเดือน ยิ่งฝาก ยิ่งรับโชค

สลากออมสิน 2 ปี ลุ้นเงินล้านทุกเดือน ยิ่งฝาก ยิ่งรับโชค

Blackpink Edit Men 1040x1040

 

 

รางวัลพิเศษสำหรับการฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี และสลากออมสินพิเศษ 2 ปี

ในระหว่างวันที่ 2 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2565

เงื่อนไขการลุ้นรางวัลพิเศษ

ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 2 ปี (ใบสลาก)

ในระหว่างวันที่  2 กรกฎาคม 2565 – 30 กันยายน 2565 เท่านั้น

เงินรางวัลพิเศษ

รางวัลพิเศษ รางวัลละ 1 ล้านบาท จำนวน 24 รางวัล

รวมเป็นเงินรางวัลทั้งสิ้น 24 ล้านบาท

โดยกำหนดงวดและหมวดอักษรของรางวัลพิเศษ ทั้ง 24 รางวัล

การออกรางวัลพิเศษ

ออกรางวัลจำนวน 3 ครั้ง

  • ครั้งที่ 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2565  จำนวน   6 รางวัล  รวม  6 ล้านบาท
  • ครั้งที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2565  จำนวน   8 รางวัล  รวม  8 ล้านบาท
  • ครั้งที่ 3 วันที่ 1 ตุลาคม   2565  จำนวน 10 รางวัล  รวม 10 ล้านบาท

การรับเงินรางวัลพิเศษ

โอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียกที่เป็นบัญชีคู่โอน ในวันถัดจากวันที่ออกรางวัล

 

 

ปุ่มสลาก 2 ปี ปุ่มสลากดิจิทัล 2 ปี

 

 

Banner Promotion เงินฝาก