คุ้มทุกมื้อ รับส่วนลด 80 บาท ผ่าน ShopeeFood

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2566

แชร์

Shopee Food 2023 แนวนอน Creat731

Shopee Food 2023 แนวนอน Creat

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับส่วนลดค่า 80 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาทต่อคำสั่งซื้อพร้อมกรอกรหัสส่วนลด ผ่าน ShopeeFood ระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 80 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 300 บาท

เงื่อนไข

 1. กรอก “โค้ด” ในช่องโค้ดส่วนลด บนหน้าชำระเงินใน ShopeeFood หรือสามารถเก็บโค้ดส่วนลดอาหารได้ในหน้า รวมโค้ดส่วนลดและชำระผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 2. ลูกค้าจะต้องกรอกโค้ดส่วนลดอาหารในแต่ละเดือนให้ตรงกับระยะเวลากิจกรรม

– กรอกโค้ด GSBSPF01 สำหรับระยะเวลา 1 ม.ค. 66 – 31 ม.ค. 66

– กรอกโค้ด GSBSPF02 สำหรับระยะเวลา 1 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66

– กรอกโค้ด GSBSPF03 สำหรับระยะเวลา 1 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66

 1. จำกัดสิทธิ์ 573 สิทธิ์/เดือน หรือ 1,719 สิทธิ์ ตลอดรายการ
 2. จำกัด 2 สิทธิ์/ผู้ใช้/เครื่อง/เดือน และซื้อผ่านแอปพลิเคชั่น Shopee เท่านั้น
 3. ระยะเวลากิจกรรม 1 มกราคม 66 เวลา 00.00 น. ถึงวันที่ 31 มีนาคม 66 เวลา 23.59 น.

เดือนที่หนึ่ง: 1 ม.ค. 66 – 31 ม.ค. 66 (573 สิทธิ์)

เดือนที่สอง: 1 ก.พ. 66 – 28 ก.พ. 66  (573 สิทธิ์)

เดือนที่สาม: 1 มี.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 (573 สิทธิ์)

 1. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ตามที่บริษัทฯกำหนดเท่านั้น
 2. โค้ดไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่น โค้ดส่วนลด คูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆได้
 3. โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้กับ ShopeeFood ร้านพาร์ทเนอร์ทุกร้าน และสาขาที่เข้าร่วมรายการ และภายในพื้นที่ให้บริการของ ShopeeFood เท่านั้น
 4. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 5. กรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งอื่นใด คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด
 6. เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
 7. หากพบปัญหาการใช้งานคูปอง กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ภายในระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น
 8. ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ ShopeeFood ผ่าน Email: help.th@shopeefood.com หรือ Live chat ผ่านช่องทางคำสั่งซื้อใน ShopeeFood https://help.shopeepay.th/shopeefood_buyer (Mobile view only)

 

 

GSB credit card holders receive 80 THB food discount with a minimum order value of 300 THB when ordering food via ShopeeFood.

Terms & Conditions

 1. Customers must enter “CODE” into the voucher code field or collect food discount code in All Vouchers page and choose GSB credit card as a payment method prior to checkout.
 2. Customer must enter food discount code specifically in each month to match with campaign period

– Enter GSBSPF01  (Period: 1 January 2023  – 31 January 2023)

– Enter GSBSPF02 (Period: 1 February 2023 – 28 February 2023)

– Enter GSBSPF03 (Period: 1 March 2023 – 31 March 2023)

 1. Discount is limited to 573 rights/month or 1,719 rights/campaign period
 2. Discount is limited for 2 rights/user/device/month.
 3. Campaign period: 1 January 2023 – 31 March 2023

First month: 1 January 2023 – 31 January 2023 (573 rights)

Second month: 1 February 2023 – 28 February 2023 (573 rights)

Third month: 1 March 2023 – 31 March 2023 (573 rights)

 1. Discount code can be redeemed on the payment/ check-out page in ShopeeFood.
 2. Offer cannot be used in conjunction with other promotions, discounts, coupons or privileges
 3. Discount code is eligible for all partners and branches who participate in the campaign within the service area in ShopeeFood service area.
 4. ShopeeFood reserves the right to modify any terms and conditions of the campaign without prior notification.
 5. ShopeeFood’s decisions in any matter in relation to the campaign shall be final and conclusive. Any request for appeal and review shall not be entertained.
 6. Terms and Conditions apply as designated by the company.
 7. If you experience any problems regarding vouchers, please contact our customer service within the promotion period. Otherwise, the company shall not be responsible for any compensation incurred.
 8. For more information, please contact ShopeeFood Customer Service via Email: help.th@shopeefood.com or Live chat via ShopeeFood https://help.shopeepay.th/shopeefood_buyer (Mobile view only)

แชร์