ช้อปคุ้มๆ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท – Government Savings Bank

โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > ช้อปคุ้มๆ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

ช้อปคุ้มๆ รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท เมื่อใช้จ่ายในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า วันที่ 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

 

11.[create Outline] เครื่องใช้ไฟฟ้า

 

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม : ผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564 

ระยะเวลา : 10 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2564

รายละเอียดกิจกรรม :

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ไม่ต้องใช้คะแนน)*

ยอดผ่อนชำระ / เซลส์สลิป

รับเครดิตเงินคืน

10,000 – 19,999 บาท

100 บาท

20,000 – 29,999 บาท

300 บาท

20,000 – 39,999 บาท

500 บาท

40,000 บาทขึ้นไป

1,000 บาท

 

พิเศษ 2 : ใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืน**

เมื่อชำระเต็มจำนวน หรือ ผ่อนชำระสินค้าในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10 %

 

 เงื่อนไขพิเศษ 1*

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้าและทำรายการ
  ผ่อนชำระ Sabaijai On Call By GSB ภายในระยะเวลากิจกรรม
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ โดยพิมพ์ GEG1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 10,000 บาท/บัตร/ตลอดรายการ

เงื่อนไขการผ่อนชำระ Sabaijai On Call By GSB  

 • ยอดใช้จ่ายที่ขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนเมื่อคำนวณยอดผ่อนชำระรายเดือนต้องไม่ต่ำกว่า 1,000 บาทต่อเดือน สงวนสิทธิ์สำหรับรายการที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น สามารถเลือกผ่อนชำระรายเดือน ดังนี้

 

ผ่อนชำระ

ยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ

(ต่อเซลล์สลิป)

อัตราดอกเบี้ย

แบบคงที่ (Flat Rate) (ต่อเดือน)

3 เดือน

3,000 บาทขึ้นไป

0%

6 เดือน

6,000 บาทขึ้นไป

0.49%

10 เดือน

10,000 บาทขึ้นไป

 

 • เฉพาะการใช้จ่ายในหมวดเครื่องใช้ไฟฟ้า MCC Code: 4812, 4816, 5045, 5065, 5311, 5722, 5732, 5734, 5946, 5997, 7379, 7622 และ 7629 เท่านั้น โดยธนาคารยึดตาม MCC Code ร้านค้าที่ VISA และ Master Card กำหนด
 • ผู้ถือบัตรต้องแสดงความจำนงขอเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันปฏิทิน ก่อนวันสรุปยอดบัญชีของผู้ถือบัตร โดยจะยึดถือจากวันที่ทำรายการ (Transaction Date) และบันทึกเข้าระบบธนาคาร (Posted Date) สงวนสิทธิ์สำหรับยอดใช้จ่ายที่ร้านค้าเรียกเก็บแล้วเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรแจ้งความประสงค์หลังวันสรุปยอดบัญชีอาจไม่สามารถทำรายการได้ครบทุกรายการ เช่น วันสรุปยอดบัญชีผู้ถือบัตรวันที่ 18 ของทุกเดือน ต้องแจ้งความประสงค์ก่อนวันที่ 13 ของทุกเดือน
 • ยอดใช้จ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ธนาคารฯ จะไม่ให้คะแนนสะสม GSB Reward Point
 • ณ วันที่ขอรับสิทธิ์ ผู้ถือบัตรจะต้องคงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กรณีผู้ถือบัตรขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว จะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ได้
 • หากผู้ถือบัตรขอยกเลิกการผ่อนชำระรายเดือนก่อนครบกำหนด ธนาคารฯ
  จะเรียกเก็บยอดที่ค้างชำระทั้งหมด และรายการดังกล่าวจะไม่สามารถนำกลับมาขอใช้บริการผ่อนชำระรายเดือนได้อีก
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

เงื่อนไขพิเศษ 2**

 • ชำระเต็มจำนวน หรือ มียอดผ่อนชำระตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 10 % จากคะแนนสะสม
 • สงวนสิทธิ์แลกคะแนนไม่เกินยอดใช้จ่ายและจำกัดแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน /บัตร/ตลอดรายการ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืน 10,000 บาท)
 • ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนน โดยพิมพ์ GEG2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่มีคะแนนสะสม GSB Reward Point เพียงพอและมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement กรณีไม่ได้รับเครดิตเงินคืนภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 90 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนโดยคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด 
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center

  โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 02 299 8888