ช้อป เพลย์ กิน ครบทุกเรื่องออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 30 ก.ย. 2566

แชร์

Gsb ออนไลน์ แลกรับเครดิตเงินคืน Edit Creat 02

Gsb ออนไลน์ แลกรับเครดิตเงินคืน Edit Creat 01

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย กับพันธมิตรที่ร่วมรายการ

 

แลกรับเครดิตเงินคืน 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย กับพันธมิตรที่ร่วมรายการ

สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวนและใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่ร้านค้าออนไลน์ในหมวดที่กำหนดดังนี้

ตารางโปร 01เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน 15% :

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินทุกประเภท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวนและใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่ร้านค้าออนไลน์ในหมวดที่กำหนดดังนี้

ช้อปปิ้งออนไลน์ ได้แก่ Lazada, Shopee, Central APP, OneSiam Super APP, MOnline, ShopAt24, topvalue, Watson Online, FIRSTER, King Power Online

เดลิเวอรี่ ได้แก่ Grab Food, LINE MAN, Food Panda, Robinhood, Shopee Food

บริการสตรีมมิ่ง ได้แก่ Netflix, Monomax, Disney+, IQIYI, VIU, WeTV, Prime Video, HBO Go

 • ผู้ถือบัตรต้องทำการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดผ่านทาง SMS โดยพิมพ์ GON#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (แบบจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2566 โดยผู้ถือบัตรจะได้รับ SMS ตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ โดยลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการ
 • ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 สามารถใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point ของบัตรเครดิตใบที่ใช้จ่ายโดยมียอดใช้จ่ายผ่านบัตร แบบชำระเต็มจำนวน ตามเงื่อนไขดังนี้ เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 15%

ช้อปปิ้งออนไลน์: เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

เดลิเวอรี่: เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

บริการสตรีมมิ่ง: เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 400 บาทขึ้นไป ต่อเซลล์สลิป

 • จำกัดสิทธิ์การแลกคะแนนสะสม GSB Reward Point เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 100,000 คะแนน ต่อบัตร ต่อเดือน รวมทุกร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ หรือเทียบเท่าเครดิตเงินคืน 15,000 บาท ต่อบัตร ต่อเดือน รวมเครดิตเงินคืนสูงสุด 75,000 บาท ต่อบัตร ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิประโยชน์นี้สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น ในกรณีที่ผู้ถือบัตรมีคะแนนสะสมไม่เพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนด ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • ธนาคารจะคำนวณยอดเครดิตเงินคืนจากการแลกคะแนนโดยยึดจากยอดใช้จ่ายแบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม)
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่ลงทะเบียนสำเร็จ
 • การคำนวณเครดิตเงินคืนจะเริ่มคำนวณจากยอดใช้จ่าย ณ ร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ นับจากเดือนที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนสำเร็จ โดยผู้ถือบัตรจะต้องเก็บรักษา SMS ยืนยันการลงทะเบียน ที่ได้รับจากธนาคาร เพื่อนำมายืนยันในกรณีที่มีความจำเป็น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ตามเงื่อนไข ที่ธนาคารกำหนด เฉพาะรายการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรจะต้องทำการติดต่อมายังธนาคาร เพื่อขอให้ตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรหลักและบัตรเสริมหลายใบ ต้องลงทะเบียนตามรายบัตรและเครดิตเงินคืนจะคำนวณเป็นรายบัตร
 • กรณีบัตรหาย ออกบัตรใบใหม่แทนใบที่สูญหาย หรือถูกขโมย ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนด้วยหมายเลขบัตรเครดิตใหม่อีกครั้งเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมนี้
 • สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืน เฉพาะผู้ถือบัตรที่คงสภาพสถานะสมาชิกผู้ถือบัตรและไม่ผิดนัดชำระ ทั้งนี้ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ยอดค่าใช้จ่ายที่ใช้คำนวณเครดิตเงินคืน สำหรับการซื้อสินค้าหรือบริการออนไลน์ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด ผ่านร้านค้าออนไลน์ที่ร่วมรายการ ยกเว้น การเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระบิลทุกประเภท การชำระเบี้ยประกันทุกประเภท การชำระค่าสาธารณูประโภค การเติมเงินทุกประเภท การชำระภาษี ค่าปรับดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมทุกประเภท รายการที่ขอยกเลิกในภายหลัง และยอดแบ่งชำระรายเดือน “Sabaijai On Call By GSB”
 • กิจกรรมส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถเข้าร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นได้ หากผู้ถือบัตรลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว จะไม่สามารถขอยกเลิกได้

แชร์