ช้อปสกุลเงินต่างประเทศ

ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 31 ก.ค. 2566

แชร์

ช้อปสกุลเงิน 1

Gsb Credit 20230323 Createoutline (1)

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท
ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2566

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสินประเภท Prestige, E-Commerce, Precious, และ Premium
  • ผู้ถือบัตรลงทะเบียนระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2566 ผ่านทาง SMS พิมพ์ GINT#ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 0625965522 โดยลงทะเบียนครั้งเดียวตลอดรายการ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่าย)
  • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียน SMS ถูกต้องเพื่อรับสิทธิ์ และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการ โดยธนาคารจะเริ่มคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศ นับจากวันที่ผู้ถือบัตรทำการลงทะเบียนร่วมกิจกรรมสำเร็จ
  • การคำนวณเครดิตเงินคืน จะคำนวณจากยอดใช้จ่ายในสกุลเงินต่างประเทศครบทุก 10,000 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 100 บาท (สูงสุด 600 บาท) ยอดใช้จ่ายครบทุก 100,000 บาท ต่อเซลล์สลิป รับเครดิตเงินคืน 1,500 บาท (สูงสุด 6,000 บาท) จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 24,000 บาท ต่อบัตร ตลอดรายการ
  • ยอดใช้จ่ายที่นำมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน หมายถึง ยอดใช้จ่ายผ่านบัตร เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนรับสิทธิ์ทาง SMS สำเร็จ ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2566 ในสกุลเงินต่างประเทศในต่างประเทศและ หรือจากเว็ปไซด์ต่างประเทศเท่านั้น ทั้งนี้ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาท (THB) ในต่างประเทศและ/หรือยอดใช้จ่ายสกุลเงินบาทจากเว็ปไซด์ต่างประเทศ , ยอดกดเงินสด, ค่าธรรมเนียมต่างๆ, ยอดผ่อนชำระ Sabai Jai On Call , การซื้อกองทุนรวม, ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก, ยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง, ยอดใช้จ่ายที่เอื้อผลประโยชน์ทางธุรกิจ และหรือผลประโยชน์ส่วนตัวแก่ผู้ถือบัตรโดยทางตรงและทางอ้อมในเชิงพาณิชย์ หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว หรือ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขาย, การใช้จ่ายที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขการใช้บัตรเครดิตหรือการกระทำใดที่ผิดกฏหมาย และ กรณีภาษีเพื่อการท่องเที่ยว (Tax refund) จะถูกหักจากยอดสะสมรวม
  • การเทียบยอดใช้จ่ายสกุลเงินต่างประเทศเป็นเงินบาท จะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในวันที่ทำรายการ (transaction date) ระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2566 ค่าอัตราความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน คิดในอัตราไม่เกิน 2.5% ของยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเป็นสกุลเงินต่างประเทศ และจะถูกเรียกเก็บเป็นสกุลเงินบาทตามอัตราแลกเปลี่ยนที่ธนาคารถูกเรียกเก็บจาก VISA หรือ Mastercard ณ วันที่มีการเรียกเก็บยอดค่าใช้จ่ายกับธนาคาร
  • การรับเครดิตเงินคืนจะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิต ภายใน 60 วัน หลังจากวันสิ้นเดือนของเดือนที่ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมทาง SMS สำเร็จ
  • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงิน ตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
  • ธนาคารมีสิทธิเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด

แชร์