ช้อปดี ฟรีดอกเบี้ย

ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 31 ก.ค. 2566 

แชร์

Gsb Credit 20230416 Createoutline731

Gsb Credit 20230416 Createoutline

 

สิทธิพิเศษสำหรับผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

ดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี * เมื่อสมัครใช้บริการบัตรฯ และมีการใช้จ่ายหลังจากที่ได้รับการอนุมัติบัตรฯ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 31 กรกฏาคม 2566
  • ผู้ที่สมัครใช้บริการบัตรเครดิต ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 31 กรกฎาคม 2566 และต้องได้รับอนุมัติภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2566 เท่านั้น
  • อัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี โดยนับถัดจากวันที่ได้รับการอนุมัติบัตร
  • กรณีเบิกถอนเงินสดจะได้รับอัตราดอกเบี้ย 0% เท่านั้น แต่ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ถ้ามี) จะคำนวณในอัตราปกติตามที่ธนาคารกำหนด
  • กรณีเป็นผู้ถือบัตรหลักที่มีบัตรเสริมภายใต้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน จะได้รับสิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0% ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมภายใต้บัญชีบัตรเครดิตเดียวกัน
  • กรณีที่ทำรายการในต่างประเทศ ผู้ถือบัตรจะถูกเรียกเก็บค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงิน ในอัตราไม่เกิน 2.5% ของยอดค่าใช้จ่าย/ยอดเบิกถอนเงินสด และค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินระหว่างประเทศ (International Access Fee) ตามอัตราที่ธนาคารในต่างประเทศนั้นกำหนด
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 3 รอบบัญชี โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า ในกรณีที่ผิดนัดชำระ หรือชำระต่ำกว่า ยอดชำระขั้นต่ำที่เรียกเก็บในใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายบัตรเครดิต และธนาคารมีสิทธิ์ระงับการใช้งานบัตรเครดิต ทั้งนี้ เมื่อยกเลิกสิทธิพิเศษอัตราดอกเบี้ย 0% ธนาคารจะเริ่มคำนวณอัตราดอกเบี้ยตามปกติ โดยคำนวณนับถัดจากวันครบกำหนดชำระ 7 วัน และจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาดนี้ได้อีก
  • ธนาคารมีสิทธิ์ระงับการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดข้างต้น ในกรณีตรวจสอบพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าว มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ หรือเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
  • กิจกรรมทางการตลาดนี้ ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมผ่อนชำระ “Sabaijai On Call By GSB” ทุกช่องทาง
  • ไม่สามารถขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวได้ เนื่องจากการขอเพิ่มวงเงินชั่วคราว ต้องมีการเปิดบัตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน
  • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

แชร์