โปรโมชัน

บัตรเครดิต

หน้าหลัก > โปรโมชัน > บัตรเครดิต > ช้อปปิ้ง > ช้อป Big C รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท*/**

ช้อป Big C รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,000 บาท*/**

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตธนาคารออมสิน

 • พิเศษ 1 รับเครดิตเงินคืน* (ไม่ต้องใช้คะแนน) เมื่อใช้จ่ายครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

 • พิเศษ 2 แลกรับเครดิตเงินคืน** 10% เมื่อใช้จ่าย และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย

  และลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2565 – 31 มกราคม 2566

Aw Gsb Usage (big C) Co Gsb

*เงื่อนไขพิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืน (ไม่ต้องใช้คะแนน)

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ Big C Supercenter, Big C Extra , Big C Jumbo, Big C Market, Mini Big C หรือ บิ๊กซีแอปพลิเคชัน, www.bigc.co.th

ตาราง 01

 • จำกัดเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน สูงสุด 5 สิทธิ์/บัตร/ตลอดรายการ
 • กรณีภายในเดือนมีจำนวนรายการใช้จ่ายมากกว่า 1 รายการ ธนาคารจะยึดรายการที่มียอดใช้จ่ายสูงสุดเป็นหลัก
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการรับสิทธิ์ โดยพิมพ์ GBC1#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น

**เงื่อนไขพิเศษ 2

 • ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสิน ณ Big C Supercenter, Big C Extra , Big C Jumbo, Big C Market, Mini Big C หรือ บิ๊กซีแอปพลิเคชัน, www.bigc.co.th ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป และใช้คะแนนสะสม GSB Reward Point เท่ายอดใช้จ่าย
 • จำกัดแลกคะแนนสูงสุด 30,000 คะแนน/บัตร/ตลอดรายการ (เทียบเท่าเครดิตเงินคืน 3,000 บาท)
 • ลงทะเบียนผ่านทาง SMS ทุกครั้งที่ต้องการแลกคะแนน โดยพิมพ์ GBC2#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#จำนวนคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย ส่งไปยังหมายเลข 0625965522 (ค่าลงทะเบียนขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)
 • ลงทะเบียนรับสิทธิ์ภายในเดือนที่ทำรายการชำระผ่านบัตรเท่านั้น
 • คะแนนที่ใช้ในการแลกรับเครดิตเงินคืน ต้องไม่สูงกว่ายอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯที่เกิดขึ้นภายในเดือนที่ทำการลงทะเบียน
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่มีคะแนนสะสม GSB Reward Pointเพียงพอ และมียอดใช้จ่ายตามที่ธนาคารกำหนด

เงื่อนไขเพิ่มเติม

 • สงวนสิทธิเฉพาะยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินที่ Big C Supercenter,Big C Extra, Big C Jumbo, Big C Market และ Mini Big C เท่านั้น ยกเว้น รายการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าหรือชำระค่าบริการในร้านค้าเช่าที่อยู่ในร้านค้า รายการใช้จ่ายที่ชำระเงินผ่าน E-WALLET ต่างๆ เช่น TRUE MONEY WALLET,DOLFIN WALLET, RABBITLINEPAY, AIRPAY, BLUECONNECT, Shopee Pay, True Money Wallet, Rabbit LINE Pay, Dolfin wallet เป็นต้น
 • สงวนสิทธิ์การให้เครดิตเงินคืนเฉพาะบัตรที่ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ผ่าน SMS ถูกต้อง และได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการเท่านั้น
 • ชำระยอดใช้จ่ายและค่าบริการส่วนต่างผ่านบัตรเครดิตธนาคารออมสินเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน60 วัน นับจากวันสุดท้ายของเดือนที่ทำรายการ โดยจะแสดงยอดเครดิตเงินคืนไว้ใน Statement
 • กรณีมีข้อโต้แย้งเรื่องการคำนวณยอดเครดิตเงินคืน ผู้ถือบัตรต้องติดต่อธนาคารเพื่อขอตรวจสอบความถูกต้องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ธนาคารเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตร
 • ผู้ถือบัตรที่จะได้รับเครดิตเงินคืนจะต้องมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติมีประวัติการชำระเงินที่ดีไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของธนาคารจนถึงวันที่จะได้รับเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนโดยคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ผู้ถือบัตรไม่สามารถนำใบเสร็จหรือเซลล์สลิปมารวมกันในการรับเครดิตเงินคืนสำหรับรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการถือข้อมูลที่ธนาคารมีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการและเซลล์สลิปหรือหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อการตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่เข้าร่วมรายการจะต้องเกิดขึ้นในวันที่กำหนดเท่านั้น ไม่นับรวม ดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ ยอดค่าใช้จ่ายที่ถูกยกเลิกยอดค่าใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ของธนาคารในช่วงเวลาเดียวกันได้
 • ธนาคารมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้า หรือบริการ กรณีลูกค้าไม่ได้รับความพึงพอใจ หรือไม่ได้รับความสะดวกจากการให้บริการ กรุณาติดต่อ ณ จุดขายหรือร้านค้าผู้ให้บริการโดยตรง
 • เงื่อนไข และหลักเกณฑ์เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิตเพิ่มเติมได้ที่ GSB Call Center
 • โทร. 1115 หรือ GSB Credit Card Call Center โทร. 02 299 8888