แค่มีบัตรเดบิตออมสิน หนังฟอร์มยักษ์เรื่องไหนก็จ่ายแค่ 66 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค. - 31 ธ.ค. 2566

แชร์

บัตรเดบิต ดูหนัง 66 บาท 731

บัตรเดบิตออมสินดูหนังจ่าย 66 บาท V2

 

รายละเอียดกิจกรรม

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตออมสินบัตรโรงภาพยนตร์ SF (Deluxe)

 • พิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเดบิตออมสินทุกประเภท ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่งปกติในระบบ 2D เท่านั้น (Deluxe Seat) ได้ในราคา 66 บาทต่อที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์เครือ
  เอส เอฟ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ โดยชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเดบิตออมสิน
 • ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon seat และ Atmos/3D ได้ โดยชำระส่วนต่างเอง
 • บัตรชมภาพยนตร์ จำกัด 800 สิทธิ์/เดือน

เงื่อนไขทั่วไป

 • ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 จะต้องทำการเปิดใช้บริการ e-com ก่อนใช้สิทธิพิเศษนี้ โดยสามารถเปิดบริการได้ 3 ช่องทาง ผ่าน Application MyMo ผ่าน Call Center โทร. 1115, 0 2299 8555, 0 2614 9555 และผ่านธนาคารออมสินสาขา (ทุกสาขา)
 • ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตหลังวันที่ 1 เมษายน 2565 สามารถใช้บริการ e-com ได้ทันที
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคาร และ SF Cinema ได้
 • ธนาคาร และ SF มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของ
  ธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่อต่างๆ ของธนาคาร
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ
  การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณี
  ที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ SF Smart Call โทร. 1349 เวลา 9.00 น. – 22.00 น. ได้ทุกวัน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1115

รายละเอียดกิจกรรม

บัตรโรงภาพยนตร์ Major (Normal Seat)

 • พิเศษ สำหรับผู้ถือบัตรเดบิตออมสินทุกประเภท ซื้อบัตรชมภาพยนตร์เฉพาะที่นั่งปกติ ในระบบ 2D เท่านั้น (Normal Seat) ได้ในราคา 66 บาทต่อที่นั่ง ณ โรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ทุกสาขาที่ร่วมรายการ โดยชำระค่าบัตรชมภาพยนตร์ผ่านบัตรเดบิตออมสิน
 • รับ Pop star ฟรี มูลค่า 80 บาท จำนวน 1 ถุง (จำกัด 800 ถุง/เดือน)
 • ลูกค้าสามารถ Upgrade ที่นั่งเป็น Honeymoon seat และ Atmos/3D ได้ โดยชำระส่วนต่างเอง
 • บัตรชมภาพยนตร์ จำกัด 800 สิทธิ์/เดือน

เงื่อนไขทั่วไป

 •  ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตก่อนวันที่ 1 เมษายน 2565 จะต้องทำการเปิดใช้บริการ e-com ก่อนใช้สิทธิพิเศษนี้ โดยสามารถเปิดบริการได้ 3 ช่องทาง ผ่าน Application MyMo ผ่าน Call Center โทร. 1115, 0 2299 8555, 0 2614 9555 และผ่านธนาคารออมสินสาขา (ทุกสาขา)
 • ลูกค้าที่สมัครบัตรเดบิตหลังวันที่ 1 เมษายน 2565 สามารถใช้บริการ e-com ได้ทันที
 • ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
 • ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ของธนาคาร และ Major Cineplex ได้
 • ธนาคารและMajor มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของ
  ธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือสื่อต่างๆ ของธนาคาร
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ
  การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณี
  ที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Major line โทร. 02 515 5555 ได้ทุกวัน
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1115

แชร์