ออมเร็วทันใจ ไม่ต้องไปแบงค์

แชร์

อัตราค่าธรรมเนียมฝากเงินผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติ

คธน ตเตมเงน

หมายเหตุ :

  • ฝากเงินช่วงเวลา 06.01-22.00 น. เงินจะเข้าบัญชีภายใน 01.30 ชั่วโมง
  • ฝากเงินช่วงเวลา 22.01-24.00 น. เงินจะเข้าบัญชีภายใน 05.30 น.
  • ฝากเงินช่วงเวลา 00.01-06.00 น. เงินจะเข้าบัญชีภายใน 06.30 น.

 

 

Banner Promotion เงินฝาก


แชร์