หน้าหลัก > โปรโมชัน > เงินฝาก > แจกทองหนักเป็นกิโล กับสลากออมสิน 1 ปี (ใบสลากและดิจิทัลสลาก)

แจกทองหนักเป็นกิโล กับสลากออมสิน 1 ปี (ใบสลากและดิจิทัลสลาก)

ตั้งแต่วันที่ 18 พ.ค. -15 ก.ค. 2567

แชร์

Gsb Salak Gold10kg 731x631px Co

Gsb Salak Gold10kg 1040x1040px Co

ระยะเวลากิจกรรม

  • ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ร่วมกิจกรรม

  • ต้องเป็นผู้ฝากสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 1 ปี หรือสลากออมสินพิเศษ 1 ปี (ใบสลาก) ราคาหน่วยละ 100 บาท ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

รางวัลในการจัดกิจกรรม

  • ทองคำแท่งหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล

กำหนดการออกรางวัล

  • วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 จำนวน 1 รางวัล (กำหนดงวดและหมวดอักษร)

เงื่อนไขการรับรางวัล

  • ธนาคารจะประกาศผลการออกรางวัลทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th และจะส่งจดหมายลงทะเบียนตอบรับแจ้งให้ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัล เพื่อให้มีความโปร่งใสและตรวจสอบข้อมูลของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษได้ ธนาคารจะเปิดเผยชื่อบุคคล หมายเลขงวด หมวดอักษร และหมายเลขสลากออมสินพิเศษที่ได้รับรางวัลและจังหวัดของผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษ รวมถึงข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับรางวัลสลากออมสินพิเศษเพียงเท่าที่จำเป็น
  • ผู้ได้รับรางวัลมารับมอบรางวัลด้วยตนเอง ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
  • ในวันที่มารับมอบรางวัล ผู้ได้รับรางวัลจะต้องยังไม่ถอนคืนสลากที่ถูกรางวัลของกิจกรรม
  • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ในอัตราร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลหรือตามที่กฏหมายกำหนด และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากการรับของรางวัล (ถ้ามี) โดยชำระเป็นเงินสด หรือเช็คแคชเชียร์สออเดอร์ ซึ่งจะเรียกเก็บในวันและสถานที่ที่มารับรางวัล
  • ตามใบอนุญาตจัดให้มีการเล่นแถมพกหรือรางวัลในการเสี่ยงโชค โดยวิธีการใดๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพเลขที่ 773/2567 จากกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  • รางวัลทองคำแท่งน้ำหนัก 10 กิโลกรัม จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 26,576,560 บาท (ราคา ณ วันที่ 23 เม.ย. 67) โดยราคาทองคำอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามราคาตลาด

 

ปุ่มสลาก 1 ปี ปุ่มสลากดิจิทัล 1 ปี

 

 


แชร์